Weibo, Kinas eget Twitter, nu 250 miljoner konton och växer fort

TechRice kommer i dag med en unik och intressant artikel om utveckling av Sina Weibo, mikrobloggen som är Kinas motsvarighet till Twitter.

Man har kommit över Weibos senaste statistik, som ännu inte är publicerad på engelska och visar att sidan nu har passerat 250 miljoner registrerade användare.

Det är en ökning med 50 miljoner sedan 17 augusti, då antalet var 200 miljoner; en ökning som sker betydligt snabbare än hos Twitter.

Mer detaljerad statistik kungör att Weibos användare är unga; 76 procent finns i åldersgruppen 19-30 år.

De är också välutbildade, då 67 procent håller någon form av akademisk examen.

Statistik över Weibos användare från TechRice. Tryck på bilden för att komma direkt till deras rapport.

Detta är givetvis en perfekt grupp att tjäna pengar på, och TechRice har också tagit del av hur Sina Weibo i framtiden ska bli mer kommersiellt.

Det talas bland annat om en helt ny börsintroduktion, där Sina Weibo ska slå sig slåss från moderföretaget Sina och registrera sig enbart som en mikroblogg.

Eftersom Weibo – till skillnad från Twitter – fortfarande växer med blixtens hastighet, och dessutom planerar en engelsk version, finns en oerhörd potential som bör intressera investerare.

Det ska också experimenteras med om e-handel, exempelvis på så vis att man kan beställa mat direkt från Sina Weibo genom McDonalds egna användarkonto.

250 miljoner konton är förresten bara halva antalet av Kinas totala antal internetanvändare, som nyligen passerade en halv miljard – lika många som hela EU:s befolkning.