ID-kort krävs för att köpa fläskkött i Xiamen, Kina

Sedan 15 augusti krävs det ID-handling för att köpa fläskkött i vissa butiker i den sydkinesiska staden Xiamen (厦门).

Anledningen är att priset på fläskkött drabbats hårt av Kinas inflation, och i genomsnitt över hela landet stigit med över en tredjedel sedan årets början.

För att stävja denna utveckling släppte lokala myndigheter i Xiamen ut en betydande del av sin frysta fläskkötts-reserv till fem av stadens butiker.

Köttet kommer här säljas för 15 procent under marknadspriset, och ransoneras till fem kilo per inköp.

Köper man mer än två kilo kött åt gången krävs ID-handling, vilket ska hindra privatpersoner från att hamstra kött och sedan sälja till marknadspris.

Fläskkött är den absoluta favoriten i det kinesiska köket, och något som här klassas långt högre än både biff, lamm och kyckling.

Kina producerar mer än hälften av all världens fläskkött och är också världens i särklass största konsument.

Enligt grafik från The Economist tidigare i år, finns det 451 miljoner grisar i Kina, jämfört med knappt 70 miljoner i USA som kniper andraplatsen.

I snitt finns i Kina 0,35 grisar per person, vilket kan jämföras med 0,10 får eller 0,06 kor.

Att inte ha råd med fläskkött på bordet är något som verkligen skulle kunna reta upp allmänheten och leda till social oro i Kina.

Myndigheterna är väl medvetna om detta, och håller därför totalt cirka 200 000 ton kilo fryst fläskkött som reserv.

Nu har alltså den envisa inflationen gjort att myndigheterna i vissa delar av landet behövt tulla på dessa reserver för att hålla priserna nere.

Trots sitt enorma antal grisar är Kina nettoimportör av fläskkött, och statliga China Daily skriver i dag att man planerar ytterligare utöka denna import.

Denna utveckling har också fått flera utländska investerare att öppna grisfarmar i Kina, vilket på många vis verkar ge svinsäker avkastning (ursäkta, jag var tvungen).