30 000 hundar ska dödas i Kina, eller?

Tidigare i veckan rapporterades det att de lokala myndigheterna i staden Jiangmen (江门), provinsen Guangdong (广东), avsåg att helt rensa staden från hundar.

Förbudet motiverades med en rädsla för spridning av rabies, samt den goda viljan att förbättra stadens allmänna sanitära tillstånd.

Enligt myndigheterna hade 42 invånare i Jiangmen dött som en följd av rabies under de tre senaste åren.

Alla hundar som sågs ute på gatorna i något av stadens tre centrala distrikt efter att förbudet trätt i kraft 26 augusti, skulle därför helt enkelt tillfångatas eller avlivas på plats.

Vakthundar skulle fortfarande tillåtas, men endast för företag med egendomar värda minst motsvarande fem miljoner kronor.

Eftersom Jiangmen är en stor stad med cirka fyra miljoner invånare, beräknades förbudet röra minst 30 000 hundar, som alltså hade en knapp månad på sig att på något vis skiljas från sina ägare för att undkomma döden.

”De [hundar] som påträffas med sjukdom kommer vi avliva på ett humant vis. Vi kommer teckna en överenskommelse med ägaren innan vi ’tar ner’ deras hundar”, sade en tjänsteman vid stadens enhets för kontroll av smittsamma sjukdomar.

Men från dag ett uppstod – givetvis – högljudda protester från såväl hundägare som andra anställda inom enheten för kontroll av smittsamma sjukdomar.

Kritikerna menade att beslutet var inhumant, kortsiktigt och ej baserat på vetenskapliga fakta.

Det bästa sättet att komma till rätta med epidemier är massvaccinering, inte avlivning, menade flera experter.

Endast en femtedel av Kinas 75 miljoner hundar uppges vara vaccinerade mor rabies.

Protesterna blev så omfattande att myndigheterna i Jiangmen beslutade sig för att överge det nya lagförslaget.

I stället ska hundar nu ”bara” förbjudas på allmänna platser som exempelvis parker, torg och köpcentrum. Invånare som ändå tar med sig hunden dit ska bli ”rådda att lämna platsen”.

Dessutom ska ägaren alltid vara skyldig att betala sjukvårdskostnaderna om hunden attackerar, samtidigt som ägaren även kan ”förlora lön och annan kompensation”.

Över 12 000 människor uppges ha skadats av hundar i Jiangmen de tre senaste åren.

Förutom grymhet, är hela situationen ett nytt bevis på hur lokala myndigheter allt oftare tvingas lyssna på en allmänhet som nu vågar protester mer högljutt än förr.

Tidigare i veckan meddelades det ju att de nya tuffa restriktionerna på internet i Peking inte skulle bli av, vilken åtminstone delvis förmodligen beror på protester.

Hundarna i staden Hanzhong (汉中), provinsen Shaanxi (陕西), hade dock inte lika tur. I en liknande kampanj av de lokala myndigheterna dödades där minst 36 000 hundar under 2009.

Myndigheterna skickade ut personal på gatorna vars enda uppgift var att leta rätt på och genast slå ihjäl alla hundar.