Premiärminister Wen Jiabao besöker ett Europa i kris

26 juni, 2011

Kinas premiärminister Wen Jiabao landade under lördagen i England. Han kom från ett besök i Ungern, och åker i början av nästa vecka vidare till Tyskland.

Wen Jiabao besöker ett Europa i kris, och i media diskuteras vad det kapitalstarka Kina egentligen vill med Europa.

Såväl The Guardian som BBC påpekar att Kina nyligen skrivit ett kontrakt på att sköta Greklands största containerhamn i Piraeus, vilket sägs vara ”Kinas största investering i Europa”.

Valet av Ungern som land att besöka tyder också på att Kina planerar fler investeringar i södra och östra Europa.

Under lördagen sade Wen Jiabao nämligen att Kina ska köpa ungerska stadsobligationer, och även förlänga en kredit till landet på motsvarande nästan 10 miljarder kronor.

I dag klargjorde han också att Kina kommer fortsätta investera i flera länders statsskulder, och ”låna ut pengar till länder som har svårt att få lån”.

En nyligen utförd studie menar att 40 procent av Kinas investeringar i Europa har gjorts i Spanien, Portugal, Italien, Grekland och Östeuropa.

Wen Jiabao sade även att Kina helhjärtat stöder euron, samtidigt som man investerar flitigare i Europa för att undvika ett allt för stort beroende av en opålitlig dollar.

Kina behöver nämligen den europeiska marknaden för sin fortsatta ekonomiska tillväxt. Sedan förra året är Europa Kinas största exportmarknad, före USA på andra plats.

Wen Jiabao vill också jämna ut handelsbalansen, genom att göra det enklare för europeiska företag att etablera sig i Kina.

Kina har alltså ett egenintresse av att se ett stabilt Europa, men vissa menar att Kina också har andra motiv.

Ju mer Kina investerar i ett land, desto mer beroende blir det landet av Kina. På så vis kan Kina få politiskt stöd i EU då beslut ska fattas i handelsfrågor, eller angående det vapenembargo som Europa införde mot Kina sedan Himmelska fridens torg 1989.

Att de kinesiska investeringarna inte bara leder till gott kan också ses vid containerhamnen i Grekland.

Många fartyg där tas nu till Kina för reparation.

Grekiska jobb försvinner därmed, och fackföreningen där har ännu inte accepterat att kineserna tagit över styret av hamnen.

Samtidigt har Kina frigivit två frihetsberövade dissidenter i samband med Wen Jiabaos europaresa.

De båda – en konstnär och en människorättsaktivist – har väckt stor uppmärksamhet i utlandet. Frigivningarna ses av vissa som signaler på att kineserna är beredd till eftergifter.

Men oavsett hur det är med politiken, ekonomin och intentionerna så kommer vi få se fler kinesiska investeringar i Europa, fastslår BBC.

I brist på lån från EU kommer exempelvis Grekland tvingas att sälja ut flygplatser, järnväg och statliga företag.

Det vill man givetvis göra till högstbjudande, och ”en tiggare kan inte välja sina pengar”.

Kinamedias nya artiklar direkt till din inkorg

Gör som 765 andra, prenumerera du med.

Translate article

Kinamedias nya artiklar till din inkorg helt gratis

Gör som 765 andra, prenumerera du med.