5 000 skilsmässor i Kina varje dag

Enligt ny officiell statistik ansökte fler än 460 000 par om skilsmässa mellan Januari och Mars i år; alltså i genomsnitt 5 000 par varje dag.

Det är en ökning från fjolåret med 17,1 procent, och även sjunde året i rad som en ökning av skilsmässor noteras i Kina.

Statistiken från Kinas civildepartement visar enligt China Hush att 1,2 miljoner par gifte sig under 2010, samtidigt som 1,96 miljoner par skiljde sig under samma år. I större städer som Peking och Shanghai räknas skilsmässorna vara tre gånger vanligare än giftermålen.

InBeijing Bulletin kan dock med säkerhet säga att en av siffrorna inte stämmer, eftersom antalet nya giftermål 2010 i själva verket är 12 miljoner, då den felaktiga uppgiften 1,2 miljoner beror på ett decimalfel.

Men antalet skilsmässor har i varje fall ökat, vilket beror på ”förändringar i samhället och den sociala omgivningen”, enligt en i Folkets dagblad intervjuad tjänsteman vid en kinesisk organisation som forskar i familjeplanering och giftermål.

Han menar att för 30 år sedan var giftermål i Kina byggt på ekonomiskt samarbete och förökning av familjen och det lokala kooperativet. Att skiljas var då också något som påverkade en persons rykte mycket negativt.

I dag är det annorlunda, med privata besparingar och en ändrad mentalitet inför skilsmässor. Också enbarnspolitiken har förändrat vikten av familjesammanhållning.

Kort sagt har folk i dag möjlighet att skiljas, då det inte drabbar dem lika hårt ekonomiskt eller socialt som tidigare.

Skilsmässor var mycket ovanligt i Kina 1949-79, men i och med den modernisering av ekonomi och samhälle som sedan tog vid, började antalet skilsmässor också öka, och har oavbrutet så gjort fram till dags datum, enligt China Hush.

En intervjuad expert inom sexualkunskap säger: ”Tidigare kunde en professor vara gift med en jordbrukare hela livet ut. Men i dag flyttas giftermålets fokus till känslor, kulturell matchning och sexuell tillfredsställelse”.

Situationen i Kina ”liknar allt mer den i väst”, menar den ovan nämnda tjänstemannen, och påpekar att den sexuella revolutionen nu även nått hit. Dessutom har människor i dag större frihet samt mer tid och pengar att ägna sig åt olika sorters event och underhållning än tidigare.

I Kina, liksom i många andra länder, är otrohet nämligen den största anledningen till skilsmässa.

Intressant är också att se på olika åldersgrupper. Flest skilsmässor äger rum i åldern 22-35, medan andelen sjunker i åldersgruppen 36-50 för att sedan öka bland par som är äldre än 50 år.

Detta förklaras med att äldre par inte längre har någon ekonomisk anledning att vara tillsammans då det enda barnet avklarat högskolan och försörja sig själv.

Det fastslås också att antalet skilsmässor är lägre ju högre utbildning paret har.