17-årig kines säljer njure för att köpa iPad 2

En 17-årig gymnasieelev i den fattiga provinsen Anhui (安徽) ville ha råd med en dator och en iPad 2. För detta sålde han sin njure till ett illegalt sjukhus för motsvarande 22 000 kronor.

Då gymnasieeleven sedan kom hem med de nya elektroniska apparaterna blev hans mor givetvis misstänksam. Efter att han erkänt proceduren, kontaktade mamman genast polisen och konfronterade sjukhuset där operationen ägde rum.

Det visade sig då att såväl ”kirurgerna” som sjukhuset saknade licens för ingreppet. Sjukhuset försvarade med att de inte visste vad som pågick, eftersom de hyr ut avdelningar av sjukhuset till affärsmän som organiserar svart handel med människoorgan.

Sköterskor på sjukhuset ska ha sagt att de mest avancerade kirurgiska verktyg de förfogar över är de som används för omskärelse.

Kina har ett enormt problem med illegal handel av människoorgan. Det beror på att allt fler rika kineser är beredda att betala bra för att slippa de långa köerna för transplantation vid landets sjukhus.

Min klasskamrat från journalistskolan i Hongkong skrev i slutet av februari en mycket bra artikel i ämnet för statliga China Daily.

Där framgår att 1,5 miljoner kineser varje år är i behov av organtransplantation, men att bara 10 000 sådana operationer sker årligen, mycket på grund av en brist på donerade organ, vilket är något helt nytt i det kinesiska samhället.

På en miljon invånare donerar endast 0,03 personer något organ lagligt i Kina, jämfört med 17,8 i Europa. En ny lag som kan ge dödsstraff för illegal organhandel trädde i kraft i Kina från 1 maj i år.

Vid ett rättsfall i Peking i mitten av februari i år sprängdes en ”organhandelsliga” som tjänat över 100 miljoner kronor på detta.

Vittnen hade sålt njurar till dem för motsvarande 40-50 000 kronor styck; en mycket stor summa för någon av de hundratals miljoner kineser som fortfarande tjänar omkring en amerikansk dollar om dagen.

Dessa säljs sedan vidare för omkring 200 000 kronor. Givetvis vet ingen hur många organ som handlas på Kinas svarta marknad, men det kryllar av reklam om transplantationer på såväl internet som offentliga toaletter, står det i artikeln.