Rapport från Kina om brott mot mänskliga rättigheter i USA

I fredags kom en rapport från amerikanska myndigheter, som målade upp en mörk bild av mänskliga rättigheter i Kina.

Särskilt oroade var USA över ökade tillslag mot och minskad säkerhet för aktivister och oliktänkande.

Kina svarade med att fördöma rapporten och varna USA för att sluta agera domare, samt ”inte lägga sig i andra länders angelägenheter i de mänskliga rättigheternas namn”.

Man anser nämligen att USA själva bryter mot en rad av dessa rättigheter.

För att bevisa sitt fall, släppte Kinas utrikesministerium omgående en egen rapport, angående brott mot mänskliga rättigheter i USA. Hela rapporten kan läsas i statliga China Daily.

Den kinesiska rapporten utgörs av sex avdelningar med ett stycke text i varje. Några av huvudpunkterna innefattar:

* Ingenstans är brottsligheten högre än i USA; vare femte brott i världen sker här. 4,3 miljoner våldsbrott begick i USA under 2009, och över 1,5 miljoner amerikaner sitter i fängelse.

* Många döms felaktigt till fängelse, bland annat har 17 personer som tilldömts dödsstraff friats efter att DNA -tester bevisat deras oskuld.

* 90 miljoner privatpersoner sammanlagt 200 miljoner vapen. En konsekvens av liberala vapenlagar är att 12 000 människor varje år skjuts till döds.

* Arbetslösheten uppskattas till 9,8 procent, och 15 miljoner kineser förvägras rätten att ha ett jobb, trots att USA är världens största ekonomi.

* 44 miljoner amerikaner bedöms leva i fattigdom, en ökning med fyra miljoner sedan 2008. Ett av fyra barn i USA kämpar mot hunger.

* Över hälften av latinamerikaner och svarta anser sig vara ”rasdiskriminerade”, och 90 procent av alla amerikanska kvinnor säger sig ha utsatts för sexuell diskriminering i arbetet. Stora etniska klyftor finns såväl ekonomiskt som rättsligt.

* Krig i Irak och Afghanistan har lett till hundratusentals dödsoffer, och tortyr är en vanlig upplevelse bland amerikanska fångar.

Rapporten går väldigt hårt åt USA, och pekar främst på det faktum att USA i stora drag ignorerat sin egen situation, då man ger ut en rapport om mänskliga rättigheter i 190 länder världen över.

Huvudargumentet är alltså att USA inte ska kritisera situationen i andra länder innan man städat rent sitt eget hus.

Relaterat: SVD, DN