WTO ger Kina rätt mot USA

Ett fall av stor betydelse avgjordes tidigare i helgen Världshandelsorganisationen (WTO), då man gav Kina rätt i frågan huruvida amerikanska strafftullar på bland annat bildäck är olagliga.

I september 2009 införde USA:s president Barack Obama 35 procent skatt på bildäck från Kina, främst efter påtryckningar från amerikanska fackföreningar som menade att de billigare kinesiska däcken skadade den inhemska industrin.

I december i fjol gav WTO amerikanerna rätt i frågan, men sedan Kina överklagat domen, byter WTO nu alltså ståndpunkt och dömer ut de extra skatterna som olagliga.

WTO:s regelverk är oklart och säger bland annat att ”en medlem har rätt att införa extra tullar och skatter på varor för att hindra destabiliserande inflöden av import”.

Marketwatch tillskriver domen stor betydelse och menar att ”det överraskande beslutet sätter en gräns för andra länder att påverka Kinas exporter med strafftullar”.

Tidningen förklarar att strafftullar ofta införs på varor från länder ”som inte är marknadsekonomier”, då vissa industrier där ofta kan subventioneras av myndigheterna. Det är det främsta argumentet hos fackföreningarna i USA; att de kinesiska däcken är billigare för att företagen åtnjuter statliga bidrag.

Kina, som är världens största exportnation, hade i fjol ett handelsöverskott på 1,15 biljoner kronor och en total export på just över 100 biljoner kronor (1 000 000 000 000 000 kronor).

WTO:s beslut är viktigt främst av två anledningar:

1) Det innebär ett skifte i ställningstagande, då WTO domar oftast är till Kinas nackdel.

2) Kina har nu större möjligheter att vinna en rad liknande fall, som är långt viktigare än strafftullarna på däcken. Exempelvis har USA dragit Kinas vindkraftsindustri inför WTO då man anser att det kinesiska vindturbinerna är för billiga, och skadar amerikanska företag på världens exportmarknad.

I själva verket kan det bli billigare för amerikanerna att importera turbiner från Kina än att bygga dem själva.

Läs en längre post om striden kring vindkraft i WTO här på InBeijing Bulletin, skriven 7 januari.