Kinas handel med omvärlden ökar

Kinas handel med omvärlden ökar snabbt. Totalt ökade den sammanlagda importen och exporten med över en tredjedel (34,7 procent) under fjolåret jämfört med 2009, skriver China Business News.

Främst gäller ökningen tillväxtmarknader: Handeln med Brasilien ökade 47,5 procent, med Ryssland 43,1 procent och med Indien 42,4 procent.

En stor del av ökningen beror givetvis på dystra siffror under finanskrisens 2009, men också på enorma investeringar av Kinas regering för att förse landet med de naturresurser som dess växande ekonomi behöver.

Läs ett konkret exempel i min tidigare post ”Kina ’köper sig in i Brasilien’”.

Kina är nu största handelspartner och största mottagare av exportvaror från Japan, Sydkorea, Sydafrika, Australien och hela sammantagna ASEAN.

Kina är också EU:s näst största handelspartner. Unionen är världens största mottagare av kinesiska exportvaror, och Kina är världens näst största mottagare av exporter från EU.

USA är världens näst största mottagare av kinesisk export, och Japan är tredje störst.

Enligt statliga nyhetsbyrån Xinhua var värdet av Kinas utrikeshandel – alltså import och export tillsammans – under fjolåret 2,97 biljoner amerikanska dollar – nästan 20 000 000 000 000 svenska kronor.

Kina är världens största enskilda exportör, men världens andra största importör efter USA. EU:s sammanlagda 27 nationer kommer dock överst i båda kategorierna.

Minskningen i Kinas totala handel 2008-2009 var 16 procent, så ökningen 2009-2010 är alltså klart större. Mer fakta i denna PDF från Världshandelsorganisationen.