Världens största stad under utformning

Stadsplanerare i södra Kina håller på att rita upp världens största stad, skrev The Telegraph i går. Det handlar om att slå samman en rad städer och orter i södra Kina, som då kommer utgöra ett storstadsområde med 42 miljoner invånare.

Under de kommande sex åren ska motsvarande två biljoner kronor (2 000 000 000 000) investeras i cirka 150 större infrastrukturprojekt för att länka samman nätverk för transport, energi, vatten och telekommunikation mellan nio större städer i regionen samt närliggande Hongkong med sju miljoner invånare.

”Efter att städerna integrerats är det meningen att invånarna ska kunna resa runt fritt och ha tillgång till exempelvis sjukvård inom de olika områdena”, citeras chefen för stadsplanering i provinsen Guangdong (广东) säga.

Vidare ska invånare kunna köpa årskort för exempelvis transport inom området, för att utnyttja de över 400 mil nya spår som kommer läggas till och förkorta restiden mellan samtliga nuvarande städer inom området till högst en timme.

Sammanslagningen mellan städerna är enligt The Telegraph en åtgärd från lokalpolitikerna i Kina att bli mer konkurrenskraftiga gentemot industriområden som det kring Shanghai eller Peking.

Vid slutet av detta årtionde tros Kina ha en rad storstadsområden med 50-100 miljoner invånare, samt ännu fler ”små” stadsområden med 10-25 miljoner.

Området känt som ”Bohai Economic Rim” i norr, har redan börjat byggas ihop i och med snabbtåget mellan de två megastäderna Peking och Tianjin (天津), och kan komma att omfatta mer än 250 miljoner människor.

Tillsammans med ovanstående artikel listar The Telegraph även världens största megastäder, samt de nu fem existerande megastäderna i Kina (megastad = 10 miljoner invånare).

Länkar: DN (26 jan), Aftonbladet (26 jan)

(Start)