Hu Jintao i USA, inför sista dagen

I tisdags landade Hu Jintao i USA för ett stadsbesök som avslutas i dag. Under de tre dagarna har han varit sällsynt upptagen med att träffa politiker, företagsledare och journalister. Nedan följer en sammanfattning om vad som sagts och gjorts:

Då Hu Jintao besökte USA 2006, bjöd dåvarande presidenten George W. Bush bara på en affärslunch – något som Hu aldrig ska ha förlåtit honom för.

Fyra år och en finanskris senare tar USA besöket mer seriöst. Denna gång står en privat middag i Vita huset samt en stadsbankett på schemat, inklusive parader av trupp med de båda ländernas nationalsånger och tjugotalet kanonsalvor.

Den gemensamma presskonferensen under besökets första dag har uppmärksammats mest. Det är sällan Kinas högsta ledare uttalar sig officiellt utan manuskript, och än mer sällan utländsk media har möjlighet att ställa frågor i direktsändning.

En fråga ställdes om mänskliga rättigheter, som Hu Jintao helt enkelt ignorerade efter att Obama givit sitt svar.

Då en annan reporter senare frågade varför Hus svar uteblivit, hävdade Hu att han ”på grund av tekniska problem med översättningen inte hört frågan om mänskliga rättigheter”.

Hu blev ombedd att svara på frågan igen och gav en svårtolkad replik som innehöll orden ”mycket mer behöver göras [åt mänskliga rättigheter i Kina]”.

Det tolkades av många som banbrytande att Kinas president medgav brister inom detta område.

BBC:s Damian Grammaticas ger dock en nykter analys av hela svaret, som snarare kan ses som en defensiv replik vilken försvarar den nuvarande situationen med hänvisning till Kinas utvecklingsstadium.

Klicka på bilden för att se video och fullt transkript av den uppmärksammade presskonferensen via Wall Street Journal.

Att ämnen som dessa skulle stå för en stor del av agendan blev tydligt då demonstranter redan vid ankomsten välkomnade Hu Jintao med icke smickrande plakat och slogans.

Barack Obama har inte backat då det gäller att ta upp känsliga frågor, men heller inte pressat på för hårt, utan valt en medelväg: Obama säger att USA håller religionsfrihet och yttrandefrihet som universella rättigheter, och Hu replikerar med att belysa ”Kinas utmaningar” gällande ekonomisk och social utveckling.

Besök vid senaten
Hårdare blev dock tonen då Hu Jintao under torsdagen besökte den amerikanska senaten. Flertalet inbjudna ledamöter hade avböjt att närvara vid middagen i Vita huset, och hoppades istället att med Capitol Hill som arena gå hårt åt Hu Jintao gällande mänskliga rättigheter och ekonomi.

En av de mest inflytelserika republikanska senatorerna gav tidigare i veckan en intervju där han kallade Hu Jintao för ”en diktator”.

Inför den samlade senaten svarade President Hu svarade dock bara hastigast på två frågor, innan han gick vidare till ett privat möte med några av de viktigaste senatorerna.

Efteråt sade dessa senatorer till media att pratstunden varit ”givande” och frågor om valuta, religionsfrihet, mänskliga rättigheter och Liu Xiaobo hade förts upp till diskussion.

En av senatorerna menade att ”Kinas ledare har ett ansvar att prestera bättre, och USA:s politiker har ett ansvar att ställa dem till svars”, och särskilt hade demokraten Nancy Pelosi hade talat om den oroliga situationen i Tibet.

Efter mötet sade Hu Jintao i ett tal att Tibet och Taiwan är ”frågor som rör Kinas territoriella integritet och tillhör Kinas viktigaste intressen”.

Ekonomi, valuta och arbeten
Inte oväntat har mycket tid ägnats åt ekonomi. Avtal har tecknats som ger den amerikanska industrin beställningar på över 300 miljarder kronor, bland annat en order av flygplan från Boeing värd 140 miljarder.

USA:s största bekymmer inom ekonomin är dock en påstådd undervärderad kinesisk valuta, svårigheter för amerikanska företag att etablera sig på den kinesiska marknaden samt kinesiska företags brott mot internationella copyright-lagar.

Obama har pressats hårt av mäktiga amerikanska affärsintressen att ta upp dessa frågor med Hu Jintao. Inför besöket författade 84 amerikanska kongressledamöter ett brev till Obama, och förklarade att det amerikanska tålamodet gällande förlorade arbeten till den kinesiska exportindustrin snart är slut.

Hu Jintao lovade i sin tur att amerikanska företag ska kunna verka på samma villkor som kinesiska, och att situationen med copyright och plagiat ska ses över.

Det har dock inte beslutats om några konkreta avtal eller åtgärder, och gällande valutan står den kinesiska presidenten fast vid att ingen hastig värdeökning kommer ske.

Sammanfattningsvis kan sägas att Hu Jintaos tre dagar i Washington inte har lett till något särskilt, utan främst belyst redan tydliga problem vilka båda parter säger sig vilja förbättra utan att för den sakens skull förbinda sig till något.

Tvärtom har Hu Jintao visat sig orubblig på områden som valutapolitik och Tibet. Sista dagen i Kina spenderar Hu Jintao i Chicago, och senare i kväll återvänder han till Peking.

Även The Guardian konstaterar syrligt att Hu Jintaos besök inte lett till något betydelsefullt. En stor del av handelsavtalen var redan uppgjorda i förhand, och man menar att den enda konkreta överenskommelsen som gjorts är att Kina lovat att Washington Zoo ska få behålla två utlånade pandor i ytterligare fem år.

Kinesisk statlig media har undvikt all rapportering om mänskliga rättigheter och fokuserar på vad som kallas vänskap och förbättrade relationer mellan länderna samt vilka möjligheter det kan leda till. Mer om det här.

(Start)