Alarmerande ökning av kinesiska aborter

Bland annat AP och Washington Post skrev i helgen om det ökade antalet aborter i Kina.

Exakta siffror är svåra att komma över, men myndighetsstatistik visar att antalet aborter steg från 7,6 miljoner till 9,2 miljoner mellan 2007 och 2008.

Det gäller dock bara sjukhus, den riktiga siffran ligger närmare 13 miljoner, menar AP med hänvisning till ”statlig media”. Kina har därmed en av de högsta siffrorna för abort i världen – även räknat per antal födslar.

Anmärkningsvärt är även att aborterna skiftat form: Tidigare utgjorde mödrar en stor del av patienterna, då de på grund av Kinas enbarnspolitik inte ville föda en andra gång. I dag är patienterna nästan uteslutande unga ensamstående kvinnor.

Ökningen beror enligt många på en kombination av liberalare inställning till sex, konservativa samhällsvärderingar och bristande sexualundervisning.

Många kineser förstå inte att skydda sig mot graviditet, och då man väl är bärande, menar en intervjuad doktor att ”skammen över att föda ett barn innan giftermålet är större än skammen att göra abort”.

En ”typisk abortpatient”, 24-åriga ”Nancy” från västra Kina, intervjuas av AP. Hon och pojkvännen använde inte preventivmedel för att de inte ”kände sig bekväma” med det. Graviditet hade det inte talats om varken i hemmet eller skolan.

Nu ligger hon på operationsbordet vid en klinik och vill inte tala om sitt riktiga namn, då hon inte vill att föräldrarna någonsin ska få veta om snedsteget.

Den intervjuade föreståndaren vid samma klinik säger att hon ofta hindras från att lära ut användande av kondomer och p-piller då hon föreläser vid skolor, eftersom ”administratörerna råder mig att hålla mig till menstruation och god dejting-etikett”.

En undersökning finansierad av FN visar att två tredjedelar av över 22 000 tillfrågade kineser i åldern 15-24 ”accepterar sex innan äktenskapet, men har ”mycket bristfällig kunskap om sex och graviditet”.

Av dessa har 22 procent haft sex, men över hälften skyddade sig inte mot graviditet vid första tillfället. En liknande undersökning i USA visade att 46 procent har haft sex, och 85 procent skyddat sig vid senaste tillfället.

Sjukhusen här är inte sena att slå mynt av situationen. Reklam görs på internet och vid landets skolor om utförande av ”smärtfritt artificiellt missfall” – namnet för abort i Kina.

Ett sjukhus i Peking erbjuder ett av regeringen subventionerat paket kallad ”Safe & Easy A+” för motsvarande 900 kronor.

Till skillnad mot väst, finns få abortmotståndare i Kina, och en allmänt osentimental inställning till ofödda barn råder. Här anses inte fostret vara ett liv innan födseln, skriver AP, och aborter i sjunde eller åttonde månaden är inte ovanligt.

Även statliga Folkets dagblad rör i dag vid ämnet. Det påpekas här att antalet aborter innan 1979 var färre än fem miljoner per år, men ökade hastigt till 8,7 miljoner 1981, efter att enbarnspolitiken införts. Antalet aborter var som högst 1983, med 14,4 miljoner, innan den politiska kampanjen lättades något.

Vad Folkets dagblad dock missar att rapportera är att Kina 1983 också steriliserade 21 miljoner invånare, och gav ytterligare 17,8 miljoner kvinnor spiraler av en eller annan sort. Sedan sjönk antalet aborter.