Global handel med Kinas yuan raketstartar

Skrev i går ett blogginlägg för Finansliv om hur den globala handeln med Kinas valuta yuan blivit mer omfattande än vad som tidigare anats.

Det var i juli i år som kinesiska regulatorer för första gången någonsin lät banker och privatpersoner fritt handla med yuan utanför Kina. I början av december breddades åtgärden, och antalet exportörer som tilläts använda yuan ökade från några hundra till nästan 70 000.

Handeln med yuan har sedan sommaren gått från noll till motsvarande 3 miljarder kronor dagligen, skriver Wall Street Journal.

”Detta är början på en ny era: Ett steg mot en fullt konvertibel yuan och en jätteförändring av världens finansmarknad”, säger Norman Chan, ordförande för Hongkongs centralbank, till tidningen.

Åtgärden gör yuanen mer inflytelserik på bekostnad av den amerikanska dollarn. Kinesiska företag kommer nämligen inte längre vara beroende av dollarn för att göra affärer med utländska företag.

Länder som exporterar sina naturtillgångar till Kina kan nu få betalt i yuan, som sedan kan användas för att köpa varor och tjänster från Kina. Därmed kan kostnaden och besväret att växla till dollar undvikas.

Inom 3-5 år kan omkring hälften av Kinas handel med utvecklingsländerna – totalt värderad till 2 biljoner amerikanska dollar årligen – ske med yuan, enligt banken HSBC.

Vidare uppskattningar gör gällande att 20-30 procent av Kinas samtliga importer inom några år kan komma att betalas med yuan istället för dollar: i dag är den siffran mindre än en procent.

I praktiken går det till så att kinesiska företag nu tillåts sätta in yuan på bankkonton i Hongkong, varifrån pengarna kan överföras till utlänningars konton. Många spår att yuanen inom en snar framtid kan komma att ersätta japanska yen som världens tredje mest handlande valuta efter dollar och euro.

Värdet på yuanen kontrolleras fortfarande av den kinesiska regeringen, så trots de nya handelsmöjligheterna kommer värdet inte stiga eller falla lika hastigt som euron eller dollarn ibland kan göra.

Yuanen beskylls av många att vara undervärderad, och har stigit i värde med 2,4 procent mot dollarn sedan Kina tillät valutan att börja flyta igen i juni i år.