Kinesiska aktier för utlänningar

Evaluserve rapporterade förra veckan att det snart kan bli enklare för utländska investerare att köpa kinesiska aktier, i och med ett rykte om en sammanslagning av landets A- och B-aktier.

I dag kan endast B-aktier köpas med utländsk valuta, då de skapades just för att ge utländska investerare tillgång till den kinesiska aktiemarknaden. Men B-aktierna är till antalet cirka 10 gånger färre än A-aktierna, och i stort sett alla nya börsintroduktioner görs med A-aktier.

Många investerare jobbar hårt för att få tillgång till den minst sagt attraktiva kinesiska aktiemarknaden: Exempelvis har Kinas största börsindex, Shanghai SSE Composite Index, stigit med 243 procent de senaste fem åren.

Aktiemarknaden i Kina är fortfarande inne i sin mognadsprocess, och visar inga som helst tecken på avmattning, utan tvärtom ökar intresse och förtroende oavbrutet.

En undersökning visar att över tre fjärdedelar av 150 tillfrågade kinesiska företag föredrar att registrera sig på någon av de börserna i fastlandskina, i stället för i Hongkong eller utlandet, vilket tidigare var vanligt.

Vid Shanghai och Kinas näst största börsindex i staden Shenzhen, finns sammanlagt just över 2 000 företag listade, till ett sammanlagt börsvärde av cirka fjorton biljoner kronor, vilket är 10 gånger mindre än i USA.

Tillväxtpotentialen är därmed enorm. Kinas ekonomi är ju nämligen ”bara” 3-4 gånger mindre än USA:s, och växer betydligt fortare. Om relationen mellan ekonomins och aktiemarknadens storlek ska vara relativ, bör alltså värdet på den kinesiska aktiemarknaden minst dubblas inom en snar framtid.

I oktober förra året öppnade också fastlandskinas tredje börsindex i Shenzhen, vilket ofta kallas ”Kinas Nasdaq”, och riktar sig till små och mellanstora företag.

Skulle det bli fritt fram för utländska investerare att köpa aktier i Kina, kan det verkligen innebära ett paradigmskifte i världsekonomiska förhållanden.