Wikileaks: Kinesiska politiker bakom Googleattack

The Guardian och NY Times publicerar dokument från Wikileaks som menar att några av Kinas högsta politiker låg bakom cyberattacken mot Google i december förra året.

Även om misstänksamheten varit uppenbar, så har varken Google eller amerikanska politiker tidigare rent ut velat beskylla kinesiska politiker för attacken som fick sökmotorn att fly det kinesiska fastlandet och flytta sina servrar till Hongkong.

I de nu offentliggjorda dokumenten framgår dock dessa misstankar i all sin klarhet.

Enligt dokumenten som skickades till USA:s utrikesminister Hillary Clinton från amerikanska diplomater i Kina, hävdar en ”väl placerad kontakt” i USA:s ambassad att cyberattacken delvis var dirigerad av kineiska politbyråns ständiga utskott – den mäktigaste gruppen politiker i hela landet.

Det sägs att Li Changchun, en av det ständiga utskottets nio medlemmar, fann bistra artiklar och kommentarer på Google, efter en sökning på sitt eget namn.

Tillsammans med ytterligare en av politbyråns politiker ska han sedan försökt få Google att radera en rad länkar från sökmotorns kinesiska version, samt haft uppsikt över inbrott i flera av Googles mailkonton, tillhörande kinesiska dissidenter.

Google vägrade emellertid tillmötesgå de kinesiska kraven, och flyttade ut från Kina i början av 2010.

En annan attack från 2008 som ”tidigare inte varit känd” nämns också i dokumenten. Hackerattacker från Kina ska då ha inhämtat 50 megabyte data bestående av en rad email samt en lista med mailadresser och lösenord.

I USA har Hillary Clinton fördömt Wikileaks som en attack vilken hotar amerikanska medborgare såväl som världsfreden. I Kina har man istället försökt tysta ner händelsen: Det är nästintill helt tyst om Wikileaks i media, dess internetsida är givetvis blockerad och en rad kinesiska hackare har arresterats.