Diplomatiskt bakslag för Kina

BBC skriver i dag hur Japan och Vietnam tecknat ett samarbetsavtal under det pågående ASEAN-mötet i Vietnams huvudstad Hanoi. I avtalet lovar Vietnam att förse Japan med de viktiga sällsynta jordartsmetaller jag skrev om tidigare i veckan. I utbyte ska Japan hjälpa Vietnam att bygga två kärnkraftsreaktorer.

Avtalet är med största sannolikhet ett resultat av den politik Kinas har fört de senaste månaderna, då man begränsat exporten av dessa jordartsmetaller till väst, och helt avbrutit den till Japan efter senaste tidens diplomatiska bråk.

BBC pekar just ut avtalet som ett steg i den japanska processen att göra sig mindre beroende av ett allt mer ambivalent Kina.

Alltså har Kinas relativt aggressiva politik angående jordartsmetallerna resulterat i att Japan och Vietnam – två länder ofta i konflikt med Kina – närmat sig varandra. Japans premiärminister Naoto Kan kommenterade: ”Dessa projekt symboliserar starten av en nära relation och ett strategiskt partnerskap mellan två länder [Vietnam och Japan] över en längre tidsperiod”

Avtalet kan ses följa en trend. NY Times skriver i dag en artikel med rubriken ”Kinas snabba utveckling får grannländerna att alliera sig”.

Man hävdar där att Kinas militära expansion och dess handelspolitik sprider oro i regoinen, och ”får många av Kinas grannländer att återuppta gamla allianser och skapa nya, för att bättre kunna försvara sina intressen mot den nya supermakten”. Samtidigt ger det också USA en möjlighet att åter hävda sig i regionen, enligt NY Times.

Exempelvis välkomnar Vietnam återigen USA:s inblandning i regionen, då Vietnam har svårt att på egen hand hävda sig mot Kina i den territoriella konflikten länderna emellan om några ö-grupper vid Sydkinesiska havet.

Barack Obama åker kommande vecka på en tio dagar lång resa till fyra asiatiska demokratier; Indien, Japan, Sydkorea och Indonesien. Resan väntas resultera i en hel del nya avtal och samarbeten, och förstärka det som i NY Times kallas Asiens ”demokraticirkel”.

NY Times menar alltså att många länder i regionen är oroliga för hur Kina kommer agera som supermakt. Detta på grund av senaste tidens exportrestriktioner av jordartsmetaller, som visar att ledarna i Peking är beredda att använda handel som ett politiskt vapen.

Vidare så klagar Kinas handelspartners ”allt mer högljutt” på att landet undervärderar sin valuta, och med sin makt försöker påverka bilaterala avtal med svagare länder.

Allt detta, i kombination med Kinas växande flotta som allt oftare agerar utanför nationens egna gränser, får Enligt NY Times länder som Japan, Sydkorea, Vietnam och Singapore att åter vilja se ett ”amerikanskt paraplyförsvar” i regionen.

”Den vanligaste kommentaren jag fått från asiatiska ledare under mina resor de senaste 20 månaderna är: ’Tack, vi är så glada att ni spelar en aktiv roll i Asien igen'”, citeras USA:s utrikesminister Hillary Clinton säga.

Vidare citeras en före detta Kinarådgivare åt president Bill Clinton, fortfarande politiskt aktiv i regionen: ”De flesta av Kinas grannländer kommer till oss och säger ’vi är mycket oroliga över Kina'”.

Kina å sin sida menar att man genomgår en ”fredlig utveckling”, och inte har för avsikt att agera militärt för att få genom sina intressen. Man hänvisar ofta till att landet inte varit inblandat i någon väpnad konflikt sedan gränskriget mot Vietnam för 30 år sedan.

Enligt NY Times har alltså denna ”fredliga utveckling” nu bedrivits på ett vis som oroar regionens andra länder så pass att de allierar upp sig, och dessutom eftersöker större amerikansk närvaro i området.