Xinhua – journalistikens framtid?

7 september, 2010

Newsweek skrev i dagarna om ett ämne som diskuteras flitigt vid universitet och medieföretag världen över: Är den kinesiska nyhetsbyrån Xinhua journalistikens framtid?

Mediasektorn är inne i sin förmodligen största kris någonsin; ny teknik innebär att nyheter är gratis på internet, tidningarnas upplagor minskar, och med det blir också reklamintäkterna mindre. Mitt i denna utveckling kom även finanskrisen, och media var en av de sektorer som drabbades hårdast.

Men Xinhua, som ägs av kinesiska staten, dras inte med några ekonomiska bekymmer. Bara de senaste året har Xinhua startat en ny engelsk nyhetskanal, slutfört byggnationen av Pekings högsta skyskrapa, etablerat kontor på toppen av skyskrapa vid Times Square i New York samt lagt fram planer på att öka antalet utländska nyhetskontor från 120 till 200.

Enligt Newswek har Xinhua snart 6 000 journalister anställda utanför Kina.

De nya satsningarna uppskattas vara värda ”miljarder dollar”, medan i princip varje medieföretag i väst tvingas till nedskärningar. Ett av Xinhuas mål med dessa satsningar är att ”bryta västs nyhetsmonopol och verbala hegemoni”, enligt ett uttalande av företagets vd Li Congjun i fjol.

Och enligt Newsweek är Xinhua ett lockande alternativ för fattigare länder, då de erbjuder sina tjänster som nyhetsbyrå cirka tio gånger billigare än AP, AFP och Reuters. har råd att erbjuda sina tjänster billigare, gör dem till ett bättre alternativ för ett flertal länder.

Kapitalstarka Xinhua behöver nämligen inte gå med vinst, och för kunder som fortfarande inte har råd med den relativt låga avgiften finns ”Xinhua aid program” som erbjuder alla tjänster gratis.

Bara de senaste månaderna har Xinhua tecknat avtal med statliga medier i Vietnam, Turkiet, Kuba, Mongoliet, Malaysia, Nigeria och Zimbabwe. Enligt Newsweek är det svårt att veta hur många människor Xinhua når ut till, då de ofta verkar i områden som saknar tillförlitlig statistik, men Xinhua bedöms ha etablerat sig starkare i Afrika och Asien än någon annan av världens nyhetsbyråer.

Ytterligare en anledning till Xinhuas popularitet är att såväl myndigheter som mediekonsumenter i många av dessa länder föredrar nyheter från ett annat annat perspektiv än det västerländska.

Newsweek går dock hårt åt kvalitén på Xinhuas nyheter, och nämner särskilt dess världsbild: Som statlig kinesisk byrå anser Xinhua att Dalai Lama är kriminell, Falun Gong är en ond sekt och att massakern på den Himmelska fridens torg aldrig har ägt rum. Man betonar också att Xinhua fortfarande samlar ”känsliga nyheter”, exempelvis från upploppen i Tibet och Xinjiang, för att sedan lämnar dessa till myndigheterna i rapportform.

Xinhua är medveten om sin dåliga image i många länder, och i ett försök att förbättra denna har nyhetsbyrån bland annat öppnat en bokaffär i London och inlett samarbete med Förenta nationernas barnfond för att hjälpa barn i nöd över hela världen.

Det återstår dock enligt Newsweek att se om kvalitén på Xinhuas nyheter når upp till en standard som gör nyhetsbyrån till ett fullvärdigt alternativ till de stora byråerna i väst. Man hävdar även att ”det är känt att kinesiska tjänstemän använder västerländska medier för riktigt information” – ett påstående som Newsweek dock inte anger någon källa för.

Go toTop