(Bild: Pexels)

Kina nu världens största energikonsument

Kina har passerat USA som världens största energikonsument, skriver Wall Street Journal. International Energy Agency (IEA) menar att Kina i fjol konsumerade 4 procent mer energi än USA.

– Det här är starten på en ny era i energihistorien, säger IEA:s chefekonom Faith Birol till WSJ, och hänvisar till att USA oavbrutet har varit världens största energikonsument i över 100 år.

För tio år sedan konsumerade Kina bara en tiondel så mycket energi som USA. Tronskiftet beror på Kinas snabba ekonomiska utveckling – med oavbruten årlig tvåsiffrig ökning av BNP – men också på att finanskrisen slagit mycket hårdare mot USA än Kina.

Förstaplatsen är dock allt annat än tillfällig, då Faith Birol säger att Kina förväntas bygga ut sin kapacitet av energiframställning med 1 000 gigawatt under de kommande 15 åren. Det är ungefär lika mycket som USA:s nuvarande årliga energiframställning.

Kinesisk statlig media tillbakavisar IEA:s rapport, och menar att byråns data inte är tillförlitliga. Kinas energibyrå säger dock att landet har passerat USA i framställningen av förnyelsebar energy, något som IEA ”saknar förståelse om”.

Kinas energibehov var relativt lågt under landets tidiga industrialiseringsfas ända fram till tidigt 1990-tal, då fokus låg på tillverkning av lågprisvaror. I början av 1990 blev Kina en nettoimportör av olja, och särskilt efter medlemskapet i World Trade Organization 2001 har energibehovet varje år ökat kraftigt.

Sedan dess har Kina ökat exporten och gradvis ställt om sin produktion till mer avancerad teknologi, vilket kräver mer energi.

WSJ menar att Kinas ökande energibehov kan mattas av om dess industriella expansion minskar i takt, samtidigt som regeringens försök att effektivisera användningen av energi lyckas. Om några år kommer dessutom urbaniseringen i Kina att stanna av, och många enorma infrastuktur- och bostadsprojekt vara färdigbyggda.

Men tidningen säger också att det kan gå åt andra hållet. I och med att Kina blir rikare och inkomsterna ökar, konsumerar landets invånare som aldrig förr.