Låglöneproduktion i Kina ett minne blott?

China Daily ställer i dag frågan hur länge utländska företag har råd att tillverka varor i Kina. Senaste tidens utveckling med höjda löner, brist på arbetskraft och en rad strejker har fått många företag att blicka mot länder som Vietnam eller Bangladesh.

En rad faktorer gör att det i dag är svårare att exploatera kinesiska arbetare än tidigare. Enbarnspolitiken har lett till en yngre generation som är mer kräsen och färre till antalet än tidigare. Utbildningsnivån är i dag högre och allt färre vill ta ett fabriksjobb.

Kinas ekonomi har växt fort och statens många stimulanspaket skapar jobb vid byggen eller infrastrukturprojekt, med minst lika bra lön som fabriker, dessutom med större anställningstrygghet och närmare hem för många. Enligt China Daily steg lönen för en produktionsarbetare med 14 procent bara under de senaste året.

Förenklat så har de senaste årens utländska investeringar tillsammans med en växande inhemsk ekonomi gjort att det snart finns mer arbete än arbetare.

Denna situation blev tydlig i slutet av februari – just efter det kinesiska nyåret – då bland annat NY Times rapporterade om akut arbetsbrist vid fabrikerna i södra Kina. Många arbetare som hade åkt hem under nyåret vägrade komma tillbaka på grund av låga löner och dåliga villkor.

De som återvände kunde välja mellan flertalet arbetsgivare som flockades utanför arbetsförmedlingarna med desperata plakat. Många chefer tvingades ner på verkstadsgolvet för att hålla produktionen i gång.

Företaget Foxconn tvigades tidigare i år lätta på arbetsbördan och höja lönerna med 70 procent efter en rad uppmärksammade självmord. Minst tolv anställda vid Foxconn i Kina, som producerar varor åt bland annat Apple, har i år tagit livet av sig genom att hoppa från taken på fabriksområdet. Företagets arbetare kunde tidigare få anmärkningar och löneavdrag bara de talade med varandra, något som uppenbarligen inte längre accepteras av den nya generationen unga kineser.

Kina har under 2010 också sett en rad banbrytande strejker. Toyota fick stoppa sin produktion sedan arbetare upprepade gånger strejkat för högre lön, en indikation att landets demografi har stärkt arbetarnas förhandlingsposition, enligt The Guardian.

Produktionen kunde inte återupptas innan Toyota givit efter för arbetarnas krav.