Bild: Pixabay

Varför har intresset för investeringar ökat 2022?

OBS: Denna artikel publiceras i samarbete med Ocere

Intresset för investeringar har fortsatt att öka även 2022 och svenskarna tillhör numera det folket som sparar och investerar mest i hela världen. Över två miljoner svenskar har valt att investera i aktiemarknaden vilket är nya rekordnivåer. I denna artikel ska vi granska vilka faktorer som ligger bakom ökade intresset för investeringar 2022.

2021 utkom Sveriges värdepapperscentral Euroclear med en rapport som visade att 230 000 svenskar valt att investera på aktiemarknaden för första gången. Experterna tror att denna uppåtgående trend kommer hålla i sig och att därmed kommer svenskarnas innehav på aktiemarknaden slå nya rekord. En av orsakerna till det ökade intresset är att olika typer av målgrupper intresserat sig för investering. Bilden av att investeringar är krångligt stämmer inte längre då bekväma banktjänster har möjliggjort investeringar för en stor del av befolkningen. Nedan följer 3 faktorer som påverkat svenskarnas intresse för investeringar 2022.

Inflation

Enligt svenska Riksbanken betyder inflation den ökning av den allmänna prisnivån som i sin tur innebär att befolkningen köper färre varor och tjänster för samma pris. En ökande inflation innebär alltså att pengar minskar i värde. Man ska inte blanda ihop inflation med utbud och efterfråga, då priset på enskilda varor kan öka i pris utan att ha någon koppling med inflationen. Inflation uppstår när en central bank tillhandahåller för stora mängder pengar och pengarnas värde urholkas.

Om produktionskostnaderna för företag ökar och därmed höjs även priserna på varan kan detta också leda till inflation. Någon form av inflation pågår ständigt i ett samhälle och därför är det viktiga att inte placera sina besparingar på ett konto som inte har någon avkastning. Har man exempelvis 50 000 kronor på sitt konto kommer värdet på pengarna långsamt minska på grund av inflationen. Denna medvetenhet från det svenska folket har inneburit att man förstått vikten av att investera sina pengar och därmed få en positiv utveckling i värde.

Experter förekommer ofta i olika typer av medier där man ger tips för att investera på den svenska marknaden och påtalar bestämt att det inte lönar sig att ha sina besparingar på banken utan någon avkastning. Svenskarna har därför börjat investera sitt sparade kapital i olika typ av tillgångar som exempelvis aktier, fonder, olja, guld och fastigheter.

Digitalisering

Digitaliseringen har inneburit att vårt samhälle har förändrats i grunden. Den tekniska utvecklingen har medfört att vi ständigt är uppkopplade via våra mobiler. Sverige räknas som ett av världens mest digitaliserade länder där staten ständigt strävar efter att befolkningen ska har en hög digital kompetens. Denna utveckling har även påverkat tillgängligheten och människors syn på aktiemarknaden.

I dag har banker och nätmäklartjänster satsat stora resurser på att tillhandahålla konsumenterna med moderna mobilapplikationer och lättnavigerade hemsidor som erbjuder tjänster som aktieplanering och investeringar. Digitaliseringen har inneburit att man numera kan köpa- och sälja på aktiemarknaden närsomhelst och varsomhelst. Det ökade intresset för att investera har fått konsekvensen att utbudet av information gällande investeringar har ökat. Idag finns ständigt tips och råd på digitala medier hur man bäst investerar sina pengar för bäst avkastning.

Marknadsföring

Tiden då företag satsade stora resurser på att skicka ut reklamblad eller andra traditionella marknadsföringsstrategier som exempelvis tidningsreklam är över. Idag är marknadsföringen till största del fokuserad på Internet och sociala medier. Fördelen med sociala medier är att företag kan nå ut med sitt budskap till väldigt många människor på kort tid till en någorlunda rimlig kostnad. Digital media- och sociala mediers intåg har revolutionerat sättet företag marknadsför sina produkter och tjänster. 2022 uppskattades det att hela 93 % av all marknadsföring sker på sociala medier och att över 4 miljarder människor har någon form av social media.

Denna utveckling har inte undgått bankerna eller olika typer av nätmäklarföretag som alla satsar stora resurser på att marknadsföra sina tjänster på Internet. NordNet och Avanza är två av Sveriges största nätmäklarföretag och som innehar en stark närvaro på sociala plattformar där man förmedlar sina tjänster som ofta är undanröjer allt krångel som ibland medföljer vid investeringar eller handel på aktiemarknaden. Denna typ av marknadsföringsstrategi lockar människor till att både satsa på- och våga investera mer. Idag innehar svenska befolkningen ett sammanlagt värde på aktiemarknaden på över 1000 miljarder kronor och värdet lär bara växa i takt med att intresset för investeringar fortsätter öka.