Orsaken till olika typer av snarkning

OBS: Artikeln presenteras i samarbete med Perfekt Dröm

Om du snarkar på natten eller har hört någon annan snarka kan du undra varför det låter annorlunda ibland. Det beror på att det finns olika varianter av snarkning. Medan all snarkning tyder på att din kropp har problem med att andas normalt kan de olika typerna av snarkning avslöja källan till problemet.

Låt oss ta reda på olika typer av snarkning.

Vilka är de olika typerna av snarkning och varför förekommer de?

Om du snarkar på natten betyder det att du inte får tillräckligt med vila. Eftersom dina övre luftvägar är delvis stängda kan din kropp inte låta luften strömma lätt ner genom näsan och halsen, vilket resulterar i snarkning. Det finns fyra varianter av snarkning, beroende på vad som orsakar att luftvägarna stängs.

Det är också viktigt att förstå varför snarkning uppstår för att kunna förebygga det på rätt sätt. Så låt oss titta på de olika typerna av snarkning och hur slutar man snarka dess ursprung, symptom och behandlingsalternativ.

Nasal snarkning

Nasal snarkning kan orsakas av blockerade näsborrar som orsakas av en avvikande septum eller ett annat fysiskt hinder i näsan. Andra faktorer kan vara husdjurs- och dammallergier, täthet i näsan, förkylning eller användning av vissa mediciner. Beroende på orsaken till snarkningen kan du åtgärda den på olika sätt:

* Om du är dammallergiker kan det hjälpa dig att sluta snarka om du håller huset rent och snyggt.

* Du kan använda Best snoring devices, vilket är mycket fördelaktigt nuförtiden.

På samma sätt kan du snabbt behandla snarkning som framkallats på grund av förkylning eller stelhet genom att sluta röka, använda näsvidgningsremsor eller en nässköljning. Nasal snarkning är en av de första formerna av snarkning. Snarkning som orsakas av igensatta näsborrar kallas nasal snarkning. En avvikande skiljevägg, allergier, förkylning eller influensa, användning av vissa läkemedel eller rökning kan orsaka täppta näsborrar. Om din näsa känns täppt på natten är det viktigt att ta reda på vad som orsakar det. Du kan behandla problemet när du har tagit reda på vad som orsakar det. Du kan minska snarkandet genom att ta allergimedicin, sluta röka, använda nässpray, bära näsremsor eller genom att genomgå korrigerande kirurgi för en avvikande skiljevägg.

Snarkning från munnen

Snarkning från munnen uppstår när en person andas genom munnen i stället för genom näsan när han eller hon sover. Snarkning från munnen är en annan form av snarkning. När någon lever via munnen i stället för via näsan när han eller hon sover kallas detta för munbaserad snarkning. Förstorade tonsiller, igensatta näsgångar eller svag gomvävnad är de vanligaste orsakerna. När du inte kan andas via näsan när du sover övergår kroppen till att andas via munnen. Du kan sluta snarka genom att lösa orsaken till munandningen. Att få mandlarna borttagna kan till exempel hjälpa till.

Snarkning genom tungan

Denna typ av snarkning uppstår när tungan slappnar av för mycket, särskilt när vi ligger på rygg, vilket begränsar luftflödet till lungorna. Som ett resultat av detta blir andningen svårare, vilket resulterar i snarkning. Personer som dricker för mycket alkohol eller använder sömnmedel är mer benägna att snarka med tungan. Tungbaserad snarkning kan också orsakas av överflödigt fett runt halsen.

Tungbaserad snarkning kan uppstå om tungan slappnar av för mycket när du sover. Tungan kan begränsa luftvägarna om den slappnar av för mycket. Det är vanligare hos personer som dricker för mycket alkohol, har för mycket nackfett, tar sömnmedel eller sover på rygg. Du kan sluta snarka genom att helt enkelt sluta dricka, minska vikten, sluta med sömnmedicin eller sova på sidan. De som snarkar på grund av tungan kan ha stor nytta av behandling med munhuggare.

Snarkning genom halsen.

Det är den mest högljudda och skadliga typen av snarkning. Den orsakas av sömnapné, en störning där en person gör uppehåll i andningen många gånger under natten när han eller hon sover. Och det sker när musklerna och mjukdelarna i nacken är alltför avslappnade. De blockerar halsens väggar och hindrar luften från att passera, vilket resulterar i tungbaserad snarkning eller sömnapné. Det kan inträffa i alla sovpositioner och kan, om det inte behandlas, leda till diabetes, högt blodtryck och stroke.

Faktorer som orsakar snarkning

Det finns olika anledningar till att näsan och halsen blir trängre. Infektioner i näs- och svalg När du har en sjukdom, till exempel en förkylning, kan slemhinnorna i halsen och nacken förstoras. Näsans trängsel kan få dig att andas genom munnen, vilket ökar risken för att du snarkar. Tonsillerna förstoras när en person har ont i halsen. Det kan leda till att du snarkar. När sjukdomen är borta upphör vanligtvis snarkandet.

1. Allergi

Näsans och halsens slemhinnor kan expandera på grund av allergier. Allergier mot till exempel pollen och pälsdjur kan orsaka detta.

2. Övervikt

Fetma eller bukfetma är en vanlig orsak till snarkning. Fettvävnad kan byggas upp runt halsen och tungan om du är överviktig. Det gör det svårare att släppa igenom luften. Snarkning kan orsakas av att man är något tung. Om du går upp i vikt kommer din snarkning att bli värre. Du kan snarka högt och oftare.

3. Rökning

Slemhinnorna kan bli inflammerade och svullna till följd av rökning. Rökning påverkar slemhinnorna när du röker och andas in rök (så kallad passiv rökning). Det gäller alla typer av tobak, inklusive cigaretter, e-cigaretter och vattenpipa.

4. Vissa ämnen och alkohol

Musklerna i halsen och svalget lossnar och kollapsar mer än vanligt när du utsätts för alkohol, smärtstillande medel eller avslappnande läkemedel. Det kan leda till att du snarkar mer och får andningsproblem.

5. Sova i dina drömmar

Det finns flera olika stadier i sömnen. Den så kallade drömsömnen, även känd som REM-sömn, är en. Du kan snarka mer och få en andningsfördröjning när du drömmer. När du drömmer slappnar musklerna i halsen av.

För att sammanfatta det hela!

Snarkning är mer än ett irritationsmoment; det innebär ett betydande hälsoproblem som någon är omedveten om. Snarkning kan uppstå från munnen, halsen, näsan eller tungan. Du kan ta reda på varifrån du snarkar och behandla det på lämpligt sätt.