Bild: Pxfuel

Prognos av elpriserna

OBS: Texten publiceras i samarbete med Elbyte.se

Nu när man läser om att det är elbrist igen och att Karlshamns oljekraftverk har tuggat igång så undrar man ju verkligen vart elpriserna kan vara på väg. Vi har i Sverige varit bortskämda med låga elpriser med tanke på att vi inte är så befolkningstäta och att vi har så mycket gratis via vår natur och vattenkraften som står för en stor del av vår totala elproduktion.

Elnätets frekvens

Vårt elnät behöver dygnet runt lika mycket el och när det blir sådär isande kallt som nu i höst och när vindkraftverken står stilla så kan det bli som så att reserver slås på för att elnätet ska få sin stabila strömförsörjning. Det är där oljekraftverk och kolkraftverk kommer in i bilden. När de sätten vi producerar el på inte klarar av att täcka upp toppar och dalar så är det från stabila energikällor elnätet hämtar sin el. Det finns så att säga inga reserver att tillgå. Det är då vi klassiskt sett haft kärnkraftverk för att förse med tillförlitligheten men när reaktorer blivit nedlagda är det ofta ännu sämre alternativ som får förse svenskarna med el.

Elprisets nu och då

Sverige har en skyldighet att exportera el till andra länder i Europa och status just nu är att vi exporterar mer än vad vi importerar. Det vi väl importerar är ofta gas och kol. Om vi ser historien och jämför elpriser under 2000-talet så är elpriserna oftast höga under vinterhalvåret och billiga under sommarhalvåret. Att tro att elpriset kommer gå ned i pris framöver är nog inte så realistiskt. Det är inte alls konstigt att elavtal med 5 år i bindningstid har fått en ökad popularitet.

Belastning på elnätet

Man hör om hur stora transport- och fordonsbolag som Scania och Volkswagen ställer om till att uteslutande satsa på el när det gäller transporten. Men lyssnar man på deras representanter så säger de att elproduktionen kommer behöva öka markant och att det kommer behövas laddstolpar överallt i vårt elnät. Om en lastbil har 45 minuter rast så ska lastbilen vara laddad och klar under rasten. Det ska alltså finnas mer el och själva laddningen ska gå ännu snabbare. Frågan är om politikerna gör tillräckligt med satsningar för att kunna svara upp på detta. Deras fokus verkar vara att ställa om till grön el och det sätter ju såklart igång satsningar på just sådana lösningar.

Minska utsläppen via förnyelsebara alternativ

Samhället är i förändring och vi får sätta tilltron till att miljövänliga lösningar som solceller, vattenkraft och vindkraft kan rädda planeten genom att ställa om så bensindrivna bilar försvinner och koldioxidutsläppen minskar. Gör ett val av elavtal idag som reflekterar hur du vill att framtiden ska bli.