Amerikansk atomubåt av modellen T20. Snart kommer även Australien ha teknik för att tillverka liknande attackubåtar. (Bild: Jim Forest, CC BY-NC-ND 2.0 via Flickr)

USA och Storbritannien ska förse Australien med atomubåtar

Kinas militära upprustning och alltmer ambitiösa territoriella anspråk i regionen Indo-Pacific har lett till något av en kapprustning i området. Utvecklingen tog ännu ett steg denna vecka, genom offentliggörandet av ett samarbete enligt vilket USA och Storbritannien ska förse Australien med atomubåtar.

Säkerhetssamarbetet AUKUS innefattar etableringen av kanaler de tre länderna emellan för att dela information och utveckla ny teknik inom områden som cybersäkerhet, artificiell intelligens och kvantdator.

Än viktigare så innebär pakten alltså även att Australien ska förses med teknik för att på egen hand kunna bygga kärnkraftsdrivna ubåtar.

Samarbetet är av unik karaktär, då USA bara har delat med sig av denna teknik en gång tidigare. Nämligen till just Storbritannien, i ett avtal från 1958 som fortfarande anses utgöra en av grundbultarna i den så kallade ”särskilda relation” mellan de två länderna.

I samband med offentliggörandet av AUKUS så hänvisade Joe Biden även till relationen med Australien som särskild, med tanke på militära allianser som sträcker sig över 100 år bakåt i tiden, från första världskrigets skyttegravar till Koreakrigets bistra vintrar och hettan i Persiska viken.

Nu ska Australien alltså spela en större militär roll även i Sydkinesiska havet och kring Taiwan, där Kinas framflyttningar utgör nästa stora utmaning för USA med allierade.

Kina nämndes förvisso inte när AUKUS presenterades. Tvärtom menade amerikanska tjänstemän att säkerhetspakten inte riktar sig mot något speciellt land, utan handlar om generella säkerhetsintressen och uppehållande av den internationella ordningen.

Men Kina är givetvis elefanten i rummet. Analytiker framhåller för Associated Press att Pekings framfart är den absolut viktigaste orsaken till det nya samarbetet:

Australia’s submarine upgrade was a response to China’s takeover of the South China Sea, aggressive bullying of Australia and intimidation of Japan and Taiwan, said Peter Jennings, executive director of the Australian Strategic Policy Institute think tank.

“We should call the first submarine in this new category the ‘Xi Jinping,’ because no person is more responsible for Australia going down this track than the current leader of the Chinese Communist Party,” Jennings said.

Som Kinamedia tidigare uppmärksammat i flera artiklar, så har Australien under det senaste dryga året utsatts för ett ensidigt handelskrig av Kina, till följd av en rad politiska handlingar som väckt anstöt i Peking.

Atomubåtarna ger i detta sammanhang Australien en betydligt större militär kapacitet. Förvisso kommer de inte bestyckas med kärnvapen, då Australien inte innehar några sådana och är en ivrig förespråkare av icke-spridningsavtal på detta område.

Men ubåtar drivna av kärnkraft innebär längre räckvidd, och rör sig dessutom så pass tyst att de är svåra att upptäcka. De utgör därför en betydande skillnad i stridsförmåga, även om de bara bestyckas med konventionella missiler.

Tekniker från de tre länderna ska nu samarbeta under de kommande 18 månaderna i syfte att överföra den nödvändiga teknologin till Australien.

Axios citerar samtidigt amerikanska tjänstemän tala om AUKUS som ”ett undantag”. Tekniken som används för atomubåtarna är så pass sofistikerad att det inte är aktuellt att förse andra länder med denna.

AUKUS är dock långtifrån det enda säkerhetssamarbete som inletts som reaktion på Pekings alltmer aggressiva framfart i regionen.

Förra månaden skrev Kinamedia närmare om hur Japan återigen börjat spela en mer aktiv utrikes- och säkerhetspolitisk roll, som ett direkt svar på vad man upplever vara en ökad hotbil från Kina.

Förra helgen skrev Japan under ett avtal med Vietnam som möjliggör exporten av japansk försvarsutrustning och teknologi – inklusive militära fartyg – med anledning av ökad kinesisk aktivitet i regionala vatten.