(Bild: Advantus Media, Inc. and QuoteInspector.com, CC BY-ND 4.0)

Är det värt att investera i kinesiska bolag?

OBS: Texten presenteras i samarbete med Link Juice Club

Det är idag allt fler investerare som väljer att doppa tårna i den kinesiska marknaden. Kinesiska företag har nämligen en hand i nästan all handel i världen: datorkomponenter, kläder och pennor är bara några exempel på vanligt gods som har sitt ursprung i Kina. Kina har även investerat flera miljarder i Sverige. Det är således inte särskilt förvånande att västerländska investerare fått upp ett intresse för investering i kinesiska bolag. Men hur ser situationen egentligen ut på den kinesiska marknaden; är det verkligen värt att investera i kinesiska bolag?

Den kinesiska marknaden växer – men är detta hållbart?

På kort sikt ter sig den kinesiska marknaden att växa helt utan hinder. En bakomliggande orsak till detta är den statligt styrda median i Kina, som på många sätt kontrollerar perspektivet av dem nästan två miljarder invånarna. Den stora populationen innebär en enorm köpkraft, som tack vare media kan uppmuntra vanligt folk till att investera i kinesiska bolag.

Denna typ av tillväxt är dock relativt riskabel, och kan enligt finansexperter resultera i en börskrasch. Det innebär alltså en hög risk för vanliga investerare, trots att Shanghai-indexet stiger i taket. Kinesiska aktier har nämligen presterat mycket sämre över längre perioder, exempelvis de senaste fem åren. Den höga tillväxten man ser just nu är alltså inte en bra indikation på hur situationen kan komma att se ut om ett par års tid.

Svår situation för västerländska investerare

Trots en sämre prestation på lång sikt, är det svårt som investerare att ignorera en global aktör såsom Kina. Det finns en lång rad av framgångsrika kinesiska bolag som utgör lovande investeringar. Men en investering i dessa bolag medför ett antal unika risker.

Kina är exempelvis ett kommunistiskt land, trots den (på papper) fria marknaden. Reglerna för den kinesiska marknaden kan därför skilja sig en hel del från det man är van vid. Inflytande från regeringen kan ha en drastisk inverkan på en viss aktie; detta innebär en ytterligare risk som inte är lika vanlig vid investering i europeiska eller amerikanska företag.

Det är dessutom inte möjligt för en västerländsk investerare att direkt investera i kinesiska företag, utan detta måste göras via en mellanhand. Detta medför problem för Day trading, och innebär att den som investerar i kinesiska bolag måste låsa in sig på en långsiktig investering. För den som endast vill doppa tårna i ett visst kinesiskt bolag blir det alltså i princip omöjligt att åstadkomma detta på den kinesiska marknaden.

Vad blir slutsatsen?

Det går inte att ge ett definitivt svar kring huruvida det är värt att investera i kinesiska bolag. Svaret beror nämligen på bolaget ifråga och den egna risktoleransen. Att investera i kinesiska företag innebär ytterligare risker för en västerländsk investerare. Detta i samband med en sannolikt sämre prestering på marknaden över en längre period kan upplevas som avskräckande. Trots detta är Kina en dominant aktör i den globala ekonomin, som inte går att ignorera. Vinstpotential finns förstås, för den som är villig att ta risken.