Hur COVID-19 förändrade underhållningsindustrin

OBS: Texten presenteras i samarbete med iphonecasinon.com

I likhet med resten av ekonomin och samhället har underhållningsindustrin, inklusive www.iphonecasinon.com/gale-and-martin, och media i Sverige ställts inför allvarliga problem på grund av COVID-19-utbrottet. Effekternas betydelse varierar kraftigt från undersektor till undersektor, även om det också finns fördelar och möjligheter bland problemen.

En del av effekterna av COVID-19 är kännbara för alla svenska arbetstagare. Åtgärder som regeringsdirektiv om hemarbete och restriktioner för resor och sociala sammankomster skapar problem för arbetstagare och småföretag, samtidigt som de påverkar konsumenternas efterfrågan och konsumtion av varor och tjänster.

Men om man går över till undersektornivå börjar variationerna i COVID-19:s inverkan att framträda. När detta skrivs i början av juni är de segment som tjänar pengar på social/fysisk interaktion – t.ex. filmer, livemusik, B2B-evenemang och utomhusreklam – hårdast drabbade. Efterfrågan från annonsörer minskade också, vilket påverkade sektorer som är mer beroende av reklamintäkter. I andra branscher, t.ex. Svensk casino, har självisolering ökat efterfrågan, liksom tillgång till internet och datakoppling.

Även om den fulla effekten av COVID-19-pandemin fortfarande är oklar, är mediernas fundamentala förutsättningar fortfarande starka, så vi förväntar oss att den brittiska medieindustrin snabbt kommer att återgå till tillväxt när reserestriktionerna har hävts och ekonomin når full kapacitet.

Konsekvenserna av COVID-19 för spelindustrin

En ofta förbisedd del av turistindustrin är spel-, fritids- och underhållningssektorn, som ger ett påtagligt ekonomiskt bidrag och genererar enorma intäkter varje år runt om i världen. Denna sektor är mångsidig och varierad och skapar, liksom turistindustrin i stort, många kvalificerade arbetstillfällen.

Underhållningssektorn har på ett avgörande sätt lett till utvecklingen av en global nischmarknad som är avgörande för att forma både de sociala och kulturella värdena i det samhälle vi känner till och dess fortsatta utveckling. Sektorn har möjliggjort utvecklingen av konstnärliga värden i vissa samhällen, som i sin tur har förankrat sektorn.

Vad händer efter en pandemi i underhållningsbranschen?

I takt med att världen anpassar sig till det nya normala livet utvecklas konsumenternas beteende snabbt. Efterfrågan på digitala medier för hemmabruk, t.ex. OTT-plattformar, ökar stadigt och expanderar nu till nya demografiska grupper och regioner. Detta kommer att fortsätta att förstärkas efter COVID. Dessutom kommer det att ta tid innan vi alla, även när krisen har lagt sig, kan ta till oss nya modeller för underhållningsindustrin igen.

Tekniska framsteg kommer därför att spela en viktig roll när det gäller att tillhandahålla utomhusunderhållning direkt till konsumenterna i deras hem.

Framtiden ligger i den digitala tekniken. Vi kommer inte bara att få nya användare, utan också att öka antalet befintliga digitala konsumenter. Konsumtionen av onlinespel och efterfrågan på OTT-originalfilmer kommer bara att öka eftersom de tekniska framstegen hjälper dem enormt. Det bästa är att deras modell är prenumerationsbaserad och inte beroende av annonsörer. Även om TV är mycket viktigt att behålla, kommer OTT att bli mer populärt på medellång sikt.

Live streaming kommer att återkomma, men på ett annat sätt

Personliga möten har återkommit stadigt under 2021, eftersom det mänskliga behovet av en gemensam upplevelse fortfarande är unikt. Vi ser redan detta i samband med enskilda sportevenemang, när en begränsad mängd människor återvänder till arenorna för att heja på sina lag. Även då, i avsaknad av ett fullständigt distribuerat COVID-19-vaccin, kommer det att krävas strategier för att mildra effekterna när fläktarna återvänder. Detta kommer att förändra dynamiken och potentiellt öppna upp nya och innovativa kanaler för att förbättra konsumentupplevelsen.

Affärskonferenser kommer att fortsätta att använda digitala plattformar för att öka räckvidden och inkludera deltagare på distans som fortfarande är försiktiga med affärsresor. Musikställen kommer att främja kreativa publikplaner för att öka antalet besökare och erbjuda interaktiva upplevelser för fans som ännu inte känner sig bekväma med att gå på konserter. Ägare av stora arenor kommer att använda sin enorma kapacitet för att skapa biljettblock som uppfyller principerna om social distans. Temaparkerna kommer att främja säkerhetsåtgärder och erbjuda attraktiva erbjudanden för att öka antalet inträdesbiljetter.

Hur man lyckas i framtiden

Återhämtningsfasen kommer sannolikt att kräva att svenska företag är beslutsamma för att kunna gå framåt med tillförsikt. Men för att lyckas kan företagen behöva bryta gamla modeller och skapa nya som stöder en återgång till tillväxt. Många innehållsskapare är kända för sitt rika arv och sin koppling till en romantisk epok. Denna kris är en möjlighet att bevara det bästa från den gamla epoken och samtidigt gå vidare för att föreställa sig och skapa en förnyad industri.

Sammanfattning

På lång sikt har COVID-19 lämnat världen bakom sig minst två till tre år, och en återgång till normala förhållanden kommer att ta lika lång tid. Dessutom är det kanske inte normalt som tidigare, utan ett ”nytt normalt”. Ett år är en lång tid, och många rädslor och vanor har blivit en del av oss, och det kommer att vara svårt att bli av med dem under lång tid. Många människor kan fortsätta att vidta försiktighetsåtgärder även efter det att vaccinet har introducerats, vilket ytterligare kommer att påverka konsumenternas beslut och beteende.