Bild: Li Yang via Unsplash

Kinas försök att stoppa kryptovalutor

OBS: Artikeln presenteras i samarbete med Link Juice Club LTD

Kinesiska myndigheter utgav nyligen ett meddelande att landet kommer förbjuda finansinstitut att bedriva verksamhet relaterad till kryptovalutor. Detta gäller inte bara direkt handel av kryptovalutor, utan också spekulering och andra omkringliggande tjänster. Betalningsföretag och institut inom den finansiella sektorn får alltså inte längre tillhandahålla tjänster som är relaterade till transaktioner av kryptovalutor, registrering, clearing, osv. Spekulativ handel har också fullkomligt förbjudits för privatpersoner.

På grund av kryptovalutors naturliga främjande av personlig integritet och sekretess, är det någonting som regeringar och banker världen över generellt sett tycker illa om. Kina är såklart inget undantag när det kommer till allt detta, men det är det först landet som rakt av bannlyst kryptovalutor. Som tur är går det dock fortfarande att köpa Bitcoin i de flesta västerländska länder. Frågan är dock hur lång tid det kommer ta innan även våra myndigheter börjar rynka på näsan.

Decentraliserade kryptovalutor

Många påstår att Kinas försöka att stoppa kryptovalutor är lönlöst. Så kallade decentraliserade kryptovalutor gör det praktiskt taget omöjligt att helt förbjuda dem, vilket innebär att många kineser kommer fortsätta kunna investera i kryptovalutor, trots regeringens förbud.

Dessa kryptovalutor som är utvecklade på ett sätt som gör det omöjligt för utomstående aktörer att granska eller påverka transaktioner och portföljer, säkerställer individers rättigheter och deras integritet. Det ger individer ett mer intimt sätt att äga sina tillgångar på, i jämförelse med till exempel banker, där pengarna befinner sig i bra mycket mer fara än i en kryptoplånbok (detta varierar såklart från kryptovaluta till kryptovaluta. Alla kryptovalutor är inte likvärdiga!).

Kryptovalutor som värnar om individens sekretess och integritet ligger oftast utanför privata aktörers, institutioners och myndigheters inflytande. Institutionella intressenter inom finansvärlden kommer såklart reagera negativt när deras förmåga att tillämpa sitt inflytande på gemene man förminskas.

Kinas uttalande

I Kinas uttalande sades något i stil med följande: ”Kryptovalutors priser är alldeles för volatila nu när den spekulativa handeln har tagit fart igen. Detta har inneburit allvarliga risker för säkerheten av människors privata tillgångar, vilket stör den finansiella ordningen i samhället”.

Detta är såklart en täckmantel för den faktiska anledningen bakom beslutet. Den kinesiska regeringen bryr sig främst om sin egen överlevnad, inte om folkets välbefinnande. Kina tycker inte om kryptovalutor eftersom det försämrar deras förmåga att direkt kontrollera folket genom finansiella medel. Det är inte mycket svårare än så.

Kina har länge kampanjat för förbud av kryptovalutor. Så tidigt som sommaren 2019 påstod Kinas folkbank att ”kryptovalutor inte stöds av någonting med verkligt värde” och att deras kurs lätt kunde manipuleras. De lyfte också fram det faktum att kryptovalutor inte skyddas i kinesisk lag på samma sätt som andra investeringar.

Att kryptovalutor ”inte stöds av någonting med verkligt värde” är ett svagt argument. Traditionella valutor som dollar, kronor och euro styrs inte heller av någonting med ”verkligt värde”, deras värde kommer från att människor kommer överens om att ge dem värde. Kryptovalutor är helt enkelt datortekniska versioner av samma koncept.