Vad betyder handel med aktier genom CDF:er?

OBS: Texten presenteras i samarbete med Receptional

Ett av sätten att investerare kan komma åt aktiemarknaden är genom Contract For Differences (CFD:er). Genom CFD-handel kan du få en större exponering mot aktiemarknaden med hävstång, samt ha möjlighet att spekulera i både stigande och fallande kurser. Som en effektiv handelsform, låt oss förklara mer om hur CFD kan användas för att handla aktier.

Vad är CFD-aktier?

När det gäller CFD-aktiehandel bör du först förstå vad det är och hur det fungerar. CFD:er är finansiella derivat som äger rum mellan en trader och en mäklare, vanligtvis via en CFD-handelsplattform online, och baseras på de spekulativa kursrörelserna på de finansiella marknaderna.

CFD:er kan användas som ett sätt att komma åt aktiemarknaden utan att äga den underliggande aktien. I och med att du inte äger aktien betyder det att du inte har något inblandning i företagets rösträtt eller får utdelning, vilket kan ses som en nackdel.

CFD-handel innebär dock att du kan köpa om du tror att det kommer att finnas en stigande trend på marknaden, eller så kan du sälja om du tror att kursen kommer att sjunka. Detta kan potentiellt leda till en vinst på antingen en stigande eller fallande aktiemarknad.

Genom en online CFD-handelsplattform kan du också ha möjlighet att använda hävstång för att få exponering mot aktiemarknaden. Hävstång gör det möjligt för dig att handla på en större del av marknaden, med ett mindre kapital för din första insättning. Detta kan avsevärt förbättra din avkastning på din investering, baserat på tillgänglig hävstångsgrad. Men lika mycket som dina vinster multipliceras med hävstångshandel, kommer det också att förstora alla förluster som uppstår, eftersom det alltid baseras på investeringens fulla värde.

Handel med aktier genom CFD:er

För att börja handla måste du välja rätt plattform, som kan höja dina investeringar till nästa nivå. Du bör leta efter en CFD-handelsplattform online som passar dina behov, är användarvänlig och är en auktoriserad och reglerad webbplats.

Du kan sedan skapa ett konto, sätta in det kapital som krävs och börja titta på de aktier du kommer att basera din position på. CFD-handel online ger tillgång till aktiemarknader runt om i världen liksom de mest populära aktierna, såsom de välkända varumärkena Amazon, Facebook och Netflix.

Det finns två positioner du kan ta med en CFD-aktie: köp och sälj. Som nämnts tidigare, när du öppnar en köpposition, tror du att kursen på den underliggande aktien kommer att ha en uppåtgående trend. Å andra sidan, om du förutspår att värdet ska fortsätta nedåt, öppnar du en säljposition.
Du öppnar och stänger kontraktet enligt kursen på de underliggande aktierna, och vinsten eller förlusten beräknas från skillnaden mellan kursen vid öppningen och stängningen av CFD:n.

Du kan öppna så många kontrakt och handla så många olika aktier som du vill från samma konto, enligt din handelsstrategi. Om du äger den underliggande aktien kan du också använda CFD-handel för att kompensera förluster som du förutspår kan komma från deras kursrörelse.

Det är alltid klokt att ha en mångsidig investeringsportfölj som kan omfatta CFD-aktiehandel. Precis som traditionell handel, har denna form av handel sina fördelar och nackdelar, så gör alltid din forskning innan du investerar.