Spelverksamhet i Kina

OBS: Texten publiceras i samarbete med CSGames.cz

Spel är olagligt i Folkrepubliken Kina, med undantag för Macau och Hong Kong. För att spela i Kina på de bästa plattformarna, använd online-kasinosamlare, till exempel https://bastacasinonutanlicens.com, där du kan hitta extremt tillförlitliga och lönsamma kasinon. De viktigaste rättsakterna som reglerar spel är artikel 303 i Folkrepubliken Kinas strafflag (straffrätt) (ändrad 1997) och den sjätte ändringen av strafflagen, som föreskriver att ”den som samlar in människor för vinst för att delta i spelpengar eller hasardspel, kommer att dömas till en fast tid på högst tre år, kriminell arrestering eller offentlig granskning och böter.”

Den rättsliga tolkningen av Högsta folkdomstolen och Högsta folkets åklagarmyndighet i maj 2005 klargjorde ytterligare artikel 303 i strafflagen, enligt vilken: De enda formerna av lagligt spel i Kina är två statligt auktoriserade lotterier: Välgörenhetslotteri. Detta faller under jurisdiktionen för China Lottery Ticket Center, som regleras av ministeriet för medborgerliga frågor och bemyndigas av statsrådet att utfärda lotter sedan 1987. Sportlotteri. Övervakar China Sports Lottery Management Center, som regleras av generaldirektoratet för sport och auktoriseras av statsrådet med befogenhet att utfärda lotter sedan 1994.

Allmänna villkor för spelverksamhet

Spel definieras som en verksamhet som syftar till att tjäna pengar, samla människor för att spela, äga eller driva ett spelhus eller göra spel till ett yrke (avsnitt 303 i strafflagen). Den 11 maj 2005 utfärdade Högsta domstolen och Folkets åklagarmyndighet gemensamt ändringsförslaget för rättegång mot brottmål (2005 års ändring).

En person som bryter mot 2005 års ändring är ”en organisation för människor som deltar i spel”, enligt avsnitt 303, under följande omständigheter: En organisation med mer än tre personer med avsikt att spela, spela och göra en vinst som är lika med eller större än 5 000 RMB. Att locka mer än tre personer att spela, och den totala insatsen är över 50 000 RMB.

Organisationen av mer än tre personer som deltar i spel och antalet personer som är involverade i spel är mer än 20 personer. Organisera mer än tio kinesiska medborgare för att spela utomlands och få en provision och / eller belöning för deltagande i gengäld.

Exempel på åtgärder som är förbjudna enligt avsnitt 303 och 2005 års ändring
En person som har som mål att tjäna pengar:

skapar webbplatser dedikerade till onlinespel; skapar en kanal för onlinespelsajter och accepterar satsningar för onlinespelswebbplatser. Alla kinesiska medborgare som öppnar kasinon i angränsande områden utanför Kina och uppmuntrar kinesiska medborgare att spela.

En person som medvetet tillhandahåller direkttjänster, såsom Internetnät, telekommunikation och betalning, till deltagare eller arrangörer av spel. I 2005 års ändring sägs att fritidsaktiviteter som involverar ett litet antal användare i syfte att tjäna pengar inte kommer att betraktas som ”spel”. Underhållningsanläggningar och spelrum som tar emot serviceavgifter under normal verksamhet är inte heller föremål för spelförbudet.

Onlinespel:

Även om det allmänna förbudet i artikel 303 gäller onlinespel finns det ingen specifik juridisk definition som förbjuder onlinespel.

Markspel:

Även om det allmänna förbudet i avsnitt 303 gäller landbaserat spel finns det ingen specifik juridisk definition av vattenspel.

Tillgängliga licenser

De enda landbaserade spel som är tillåtna i Kina är välgörenhetslotteriet och sportlotteriet. Organisationen av välgörenhetslotteriet och sportlotteriet är föremål för tillstånd från statsrådet. Dessutom är det förbjudet i Kina att utfärda eller sälja utländska lotterier.

China Welfare Lottery Issuance and Administration Center och China Sports Lottery Management Center (gemensamt benämnt lotteriutfärdande organ) ansvarar för att utfärda och hantera försäljningen av välfärdslotteriet och sportlotteriet. Var och en av försäljningsbyråerna för välgörenhetslotteri och sportlotteri (gemensamt lotteriförsäljningsbyråer) måste godkännas av den lokala partnern för Civil Affairs Office och General Directorate of Sports.

Behörighet

I allmänhet måste en auktoriserad lotteridistributör uppfylla följande krav: Var en person över 18 år med en fullt kapabel eller oberoende juridisk enhet. Har tillräckligt med kapital för att genomföra lotteriförsäljning. Det finns en plats som uppfyller behoven för lotteriförsäljning.

Har ingen brottsbok eller dålig kommersiell kredithistoria under de senaste fem åren. Eventuella andra krav från lotteriorganisationer och lotteriförsäljningsbyråer. Det kan finnas en viss skillnad mellan provinsiella och lokala lagar i Kina, och specifika krav kan skilja sig från region till region.

Sammanfattning

De enda formerna av lagligt landlotteri är China Sports Lottery och China Charity Lottery. Onlinespel i Kina har varit under strikt kontroll under åren. Myndigheterna har utfärdat flera policyer för att reglera marknaden.