Gåvor inom familjen

OBS: Texten publiceras i samarbete med Enkla Juridik

Att ge gåvor är något som vi ser som självklart. Såväl små som stora. Ofta så förknippar vi det hela med att ge presenter i samband med födelsedagar och högtider. Men det finns en annan aspekt av gåvor, nämligen den sorts gåvor som innebär en större omfördelning av egendom. Och vad som särskiljer dessa är att de kan ha alldeles särskilda juridiska implikationer. Speciellt när fastigheter är med i bilden.

De flesta av oss är väl medvetna om vad en gåva är. Det handlar så klart om något som en person ger till en annan. Men det är inte alltid så att den juridiska aspekten av gåvor är lika enkel som den språkliga eller kulturella. Särskilt inte när det handlar om gåvor av betydande värde som ges inom familjen. För då kan gåvan nämligen krocka med såväl arvsrätten som enskilda personers intressen. Därför är det en bra idé att vara lite extra noggrann när det kommer till planering. Är man osäker på vad man bör göra så är det alltid en bra idé att kontakta en jurist. De kan hjälpa till med att upprätta formellt giltiga gåvobrev eller säkerställa att gåvan förblir din med ett giltigt samboavtal eller äktenskapsförord.

För att täcka grunderna har vi valt att titta lite extra närma på vad som gäller när det kommer till gåvor inom familjen. Det är något som är viktigt för såväl utlandssvenskar som de som befinner sig på hemmaplan. Men vad är det egentligen som gäller? Och vad bör man vara särskilt noggrann med?Utöver att titta närmare på gåvobrev så har vi även försökt reda ut några av de fäller som man hamnar i när man lever i ett samboförhållande.

Gåvobrev: När, var och hur?

Sverige är ett av de länder som är lite extra komplicerade när det kommer till äganderätten. Anledningen beror delvis på att det finns två på skilda men sammanhängande äganderättsprinciper. Nämligen avtalsrätten och sakrätten. Vad det innebär är att man dels kan ge bort saker på papper, dels i fysisk form. Fast vad som gäller beror på vilken sorts egendom det handlar om. Därför skiljer man mellan när ett gåvobrev är obligatoriskt, och när det är frivilligt.

Om man väljer att ge bort något som man helt enkelt förflyttar i fysisk form, såsom en cykel eller en tavla, så är det frivilligt huruvida men väljer att upprätta ett gåvobrev. Ibland väljer man att göra det för att tydliggöra att det blivit någon annans egendom. Det kan vara en bra idé om man vill slippa riskera att någon i samband med ett arvskifte hävdar att tavlan tillhör dödsboet.

Ska man däremot ge bort en fastighet så är det däremot ett måste att upprätta ett gåvobrev. Det är nämligen ett lagkrav att fastigheter och bostadsrätter som ges bort måste ha ett gåvobrev som underlag. Därför är gåvobrev fastighet oerhört viktigt.

En annan situation som aktualiserar gåvobrev är när man vill ge en gåva till ett barn eller ett barnbarn. Om man inte ser till att upprätta ett gåvobrev kan det nämligen komma att anses vara ett förskott på arv, vilket då innebär att värdet på gåvan ska avräknas i samband med ett framtida arvskifte. För att undvika framtida problem är det därför väldigt viktigt att vara på det klara med när ett gåvobrev är lämpligt, och när det är obligatoriskt.

Är du osäker så kan du kontakta en jurist. De har den erfarenhet som krävs för att tydliggöra under vilka omständigheter som ett gåvobrev är en bra idé. Med hjälp av en jurist så kan du även utforma gåvobrevet på sådant sätt att det inte riskerar att resultera i framtida missförstånd. Helt klart ett måste om man vill se till att ta kontroll över sin egendom medan man fortfarande har möjligheten att disponera över den fritt. Det kan även vara en trygghet för efterlevande att redan i förväg veta vad man har för önskemål när det kommer till fastigheter. För denna sorts egendomsfördelning är inte sällan en källa till bråk inom släkten.

Samlevnadsavtal: En garanti för att undvika missförstånd

I Sverige så är det många som väljer att leva tillsammans utanför äktenskapet. Anledningarna varierar såklart. Det kan handla om att man tycker att äktenskapet är för ingripande, eller att det är för traditionellt. Men oavsett vad man har för åsikter om det hela så går det inte att undvika faktumet att äktenskapet har en väldig särställning när det gäller vilka rättigheter man har i samband med att man flyttar isär eller att någon dör. Och för att man som sambos inte ska gå miste om viktiga rättigheter så kan det vara en bra idé att överväga ett samboavtal.

För om man lever som sambo utan ett särskilt avtal så har man endast rätt att ta del av den egendom som särskilt införskaffats för det gemensamma hushållet. Ofta så resulterar detta i att det blir oklart exakt vad som är gemensam egendom, och vem som egentligen har rätt till vad. Störst problem uppstår nog i samband med dödsfall, då arvsrätten inte fäster någon särskild vikt vid samboförhållanden. Många understryker av denna anledning den särskilda vikten av ett avtal.

Men det är inte allting som går att reglera i ett samboavtal. Och för att avtalet ska få den effekt man har tänkt sig så är det viktigt att vara noggrann med utformning och formuleringar. Därför är det verkligen att rekommendera att prata med en jurist. På så sätt kan man se till att ingen i förhållandet i onödan ”förlora egendom” om ni skulle separera.