Skapa en balanserad, avslappnad atmosfär på arbetsplatsen

OBS: Texten presenteras i samarbete med Perfect Acoustic

När det gäller bullerskydd på jobbet tänker alla oftast på en fabrik, verkstad eller anläggning som är hög från maskiner. Det är sant att i många anläggningar och fabriker överstiger långvariga bullernivåer gränsvärdet, men idag ger nästan alla sådana arbetsplatser bullerskydd för arbetstagare med bullerdämpande öronskydd.

Men hur är det med kontor i ett rum?

Kanske inte många tror att buller kan vara ett problem under kontorsarbete, även om konstant bakgrundsbrus, som buller från datorer, tekniska enheter, telefoner och samtal med kollegor, kan få allvarliga konsekvenser för de allt mer utbredda kontoren. Konstant ljud gör det svårt att tänka, försämrar minnet och kan skada arbetsprestanda.

Hur skyddar jag mot kontorsbuller?

Det skulle förmodligen inte vara bekvämt att bära hörselskydd hela dagen för kontorsarbetare, men för en hälsosam arbetsmiljö behövs definitivt en lösning för att minska buller. Det rekommenderas att placera ljudabsorberande paneler på tak- och väggytor, och vi rekommenderar ljudabsorberande gardiner framför fönster och större glasytor. Dessa tätt vävda hemtillbehör kan också användas som rumsavdelare i öppna kontor. När det gäller golv, med hjälp akustik mattor, kan vi dämpa buller från stolar, skosulor, chockljud. Tillräcklig akustik – för begripligt och tydligt tal – och ljudisolering är av yttersta vikt i mötes- eller föreläsningssalar, eftersom deltagare i viktiga förhandlingar sannolikt inte vill att innehållet i en affärsplan eller möte faller i öronen på oinitierade individer.

Med brusreducering för ett mer kreativt, produktivt resultat

Tyvärr har stress blivit en del av vårt dagliga liv, så vi bör försöka skapa en balanserad atmosfär runt oss där det är möjligt. Många människor tillbringar större delen av sina dagar på jobbet, oavsett stämning och kvalitet på deras livliga arbetstid. Att arbeta i gott humör, i en lugn och balanserad miljö har visat sig vara effektivare och bättre resultat kan uppnås. Och i detta spelar minskningen av buller och obehagliga grundljud en stor roll.

Vilken ljudnivå kan orsaka problem?

Enligt forskning ökar chanserna för en hjärtattack vid 65 decibel! Detta är den genomsnittliga bullernivån som mäts på kontor. 45% av arbetarna har svårt att koncentrera sig även till lägre värden (55 – 60 decibel), men psykiska störningar upplevs redan över 40 decibel. En fjärdedel av ungrarna känner att deras arbetsprestanda och välbefinnande påverkas negativt av ihållande kontorsbuller. Bullerinducerad hörselnedsättning i Europa är den vanligaste arbetssjukdomen enligt undersökningar. Antalet olyckor i arbetet ökar också, varav vissa beror på hörsel- och / eller nervsystemproblem på grund av de skadliga effekterna av buller.

Friska miljöhälsosammare anställda

De negativa konsekvenserna av buller manifesteras också i fysiska symtom. De gör dig nervös, orsakar huvudvärk, höjer blodtrycket, orsakar matsmältnings- och nervsystemproblem, högt kolesterol och till och med hjärtsjukdomar. På grund av frekventa sjukdomar och sjukdom kan arbetstagare tvingas gå på sjukfrånvaro eller genomgå läkarundersökningar mer än nödvändigt, vilket till och med kan innebära att de kan vara utan arbete i flera veckor eller månader. Detta kan äventyra försörjningen och företag kan ha svårt att ersätta en förlorad anställd. Det är inte lätt att ersätta proffs, utbildning och utbildning av nya kollegor kommer med en ytterligare uppgift. Allt detta kan undvikas genom att arbeta med bullerdämpning på arbetsplatsen. I en tystare, mer avslappnad arbetsatmosfär kan alla känna sig mer bekväma, bli mindre trötta i slutet av dagen och arbeta mer effektivt! Sträva efter att minska så mycket buller som möjligt på kontoren, positiva resultat kommer att dyka upp på kort tid.