Enkel registrering av LEI-nummer i Sverige

OBS: Artikeln presenteras i samarbete med Guestposts.com

Oavsett om du driver en framgångsrik enskild firma eller ett företag som handlar med derivat eller värdepapper, så måste du ha ett LEI nummer för att dina transaktioner ska kunna rapporteras till ett transaktionsregister. Derivat är ett samlingsnamn för en viss typ av värdepapper som swappar, terminer, futurer och optioner.

Vad är ett LEI-nummer?

Ett LEI-nummer är en 20-siffrig kod som används för att identifiera företag globalt. Varje LEI är därmed unik och permanent kopplat till ett visst företag. LEI fungerar inte som en ersättning av handelsregistret, utan är ett separat krav.

Alla företag, emittenter av finansiella instrument och juridiska personer för vilkas räkning något värdepappersföretag har gjort en transaktion behöver sedan 2018 en global identifieringskod. LEI står för Legal Entity Identifier och krävs för att genomföra värdepapperstransaktioner. Om du ska handla med värdepapper krävs det att du ser till så att ditt företag så snart som möjligt får ett LEI-nummer för att uppfylla sin rapporteringsskyldighet. För handel av fondandelar krävs det inget LEI-nummer. Däremot när det kommer till fonder som handlas på börsen, även känt som ETF:er, så krävs det.

Syftet med detta är att myndigheter med rätt behörighet ska kunna få bättre insyn i affärer som görs med värdepapper. I Sverige ska alla parter som deltar i värdepappershandel rapportera till Finansinspektionen.

Följande behöver inte LEI-nummer:

* Enskilda firmor med en årlig omsättning på under tre miljoner kronor och som inte handlar med derivat.

* Företag som enbart handlar FX-terminer för att göra det lättare att betala för varor och tjänster.

* Företag som exklusivt placerar i fonder.

* Företag som enbart placerar i värdepapper i en kapitalförsäkring.

* Privatpersoner.

Så skaffar du LEI-nummer

Ditt företag eller firma kan ansöka om LEI-nummer från auktoriserade LEI-leverantörer. LEI-leverantörer är juridiskt oberoende och inte knutna till något specifikt land.

Det första steget är alltså att välja en LEI-leverantör. Sedan måste man skapa en profil på leverantörens hemsida och skicka in efterfrågade och relevanta uppgifter. LEI-numret utfärdas därefter mellan 2 dagar och 2 veckor, beroende på hur många som söker samtidigt.

Beroende på vilken leverantör som väljs, så tillkommer det en viss avgift. Avgiften varierar beroende på hur länge du vill att din registrering ska gälla. Du kan köpa ditt LEI-nummer på www.leikod.se. Om du betalar för ett år direkt kostar det 700 kronor. Om du istället väljer att betala för 3 år på samma gång, så får du lite av ett kostnadsavdrag, och priset hamnar på 1800 kronor. Du kan till och med betala för 5 år åt gången, och priset blir då 2750 kronor, alltså ett ordentligt avdrag.

Sammanfattningsvis behöver du alltså gå igenom följande steg:

1) Välj en auktoriserad LEI-utfärdare (LEI-leverantör).

2) Skicka in relevanta uppgifter på deras hemsida.

3) Betala för din registrering. Priset varierar beroende på LEI-utfärdare.

4) När utfärdaren har godkänt ansökan och registreringen är betald så får du ditt LEI-nummer.

Varför finns det ett krav på att identifiera sig globalt?

Derivatmarknaden har haft ett krav på identifieringskod sedan 2014. EU har sedan dess utökat reglerna så att de gäller alla värdepappersformer. Syftet är att myndigheter med rätt behörighet från många olika länder ska ha möjlighet att spåra köpare, säljare och beslutsfattare i handel av värdepapper. När det kommer till just Sverige så rapporterar vi in dessa uppgifter till Finansinspektionen.