CBD 2020: Vad du behöver veta

OBS: Artikeln presenteras i samarbete med Invendy

Cannabidiol (CBD) är ett naturligt hampeextrakt som har lugnande egenskaper. Användningen av ämnet har ökat sedan det legaliserades i USA redan 2018. CBD hade varit lagligt och använt i Europa sedan 2013, men det var USA: s legalisering – och den efterföljande våg av kändispåståenden – som vände CBD till en global hälsotrend.

Men finns det legitima skäl till varför du ska ta CBD, eller är det bara en annan passande fantasi? Är det till och med lagligt här i Sverige?

Ursprunget till CBD

Cannabisplantor innehåller hundratals olika aktiva medel, men CBD och THC är de vanligaste. Trots att de finns i samma växt är de två ämnena polära motsatser på olika sätt.

THC, till exempel, är ett stimulerande medel med berusande egenskaper. Detta ämne är den främsta anledningen till att marijuana används för fritidsändamål. Det orsakar en känsla av eufori, och i överskott kan det framkalla paranoia.

CBD, å andra sidan, är ett stämningsdämpande medel utan berusande egenskaper. Det framkallar inte eufori; istället lugnar CBD dig, sänker blodtrycket och nivån av stresshormoner i blodet.

Eftersom det inte är berusande används inte CBD för fritidsändamål. Det har lett till att många europeiska länder har legaliserat ämnet, inklusive Sverige. Svenska lagar är dock strängare än större delen av Europa.

Den juridiska statusen för CBD

Med tanke på nolltoleranslagarna som är populära här i Sverige är det inte konstigt att ämnet för CBD-användning har fått uppmärksamhet från tillsynsmyndigheter. Även om biprodukter från hampa och hampa är tillåtna i landet, gjordes hamplagstiftningen 2013 med tanke på textilindustrin, men de var inte avsedda att tillåta hampbiprodukter att användas som ett hälsotillskott.

EU definierar ”hampa” som en cannabisstam som innehåller mindre än 0,2% THC – med en så låg koncentration av det berusande ämnet, erbjuder hampa ingen risk att missbrukas för fritidsändamål.

Denna begränsning tillämpas också på CBD-produkter i hela Europa – CBD-olja får ha upp till 0,2% THC. Från och med 2019 kan dock CBD inom svenska gränser inte innehålla någon mängd THC, tack vare ett beslut som fattats av högsta domstolen.

Detta innebär att du måste köpa den från en tillverkare som Cibdol, för att få CBD säkert och som testar sin produkt för att säkerställa att den är fri från THC och andra föroreningar.

Fördelarna med CBD-användning

Webben är full av CBD-hälsopåståenden, av vilka många inte är underbyggda. Trenden med att använda CBD isolerat är ny och studierna om ämnets effekter är fortfarande i sin linda, särskilt när det gäller hur CBD kommer att påverka din kropp på lång sikt. På kort sikt kan CBD hjälpa till med smärta, inflammation och ångest, vilket många tycker är till hjälp.