Företagarna – organisationen som driver frågan om lägre skatt på jobb och företagande

OBS: Texten presenteras i samarbete med Företagarna

Företagarna är Sveriges största företagsorganisation, som genom 250 lokalföreningar företrädare cirka 70 000 företagare. Man riktar sig främst till landets småföretag, som de facto utgör 99 procent av alla företag i Sverige.

Organisationen erbjuder nätverk, kunskap och praktisk hjälp. Dessutom driver man på utvecklingen för ett bättre företagsklimat, vilket bland annat innebär att man för frågor som minskat skatteuttag för företag och företagare.

Mer än hälften av Sveriges företag anser att skatter och avgifter är det mest betungande med att driva företag i dag. Sänkta arbetsgivaravgifter är den viktigaste skattereformen för 4 av 10 företagare, visar Företagarnas egna undersökningar. Organisationen jobbar dessutom hårt för en slopad värnskatt, alltså den extra statliga inkomstskatt som höginkomsttagare betalar.

Målet är att skattesystemet ska gynna företagande genom att förbättra möjligheterna att anställa samt för bolag att göra bättre vinster. Detta kan bara ske om skattesystem präglas av förutsägbarhet, enkelhet och internationell konkurrenskraft.

Kort sagt ska det vara enkelt och rättssäkert att betala skatt. Det är Företagarnas bestämda ambition att aktiviteter som företagande, jobb och utbildning inte ska missgynnas.

Ytterligare en viktig fråga är själva användningen av skattemedel. I dag har 66 procent av alla företagare nämligen litet eller ganska litet förtroende för att deras skattepengar används effektivt och till rätt saker. Det är därför en viktig uppgift för organisationen att kämpa för effektivitet och tilltro till skattesystemet.

Företagarna vill ge en större röst åt småföretag och deras anställda, som i dag är de största skattebetalarna i 208 av Sveriges 290 kommuner, med sammanlagt 130 miljarder kronor om året eller 448 miljoner kronor per kommun. Små och medelstora företag står dessutom för 4 av 5 jobb som skapas i Sverige i dag.

Om du är av samma uppfattning, kan Företagarna vara en intressant organisation att bli medlem i. Medlemskap innebär även förmåner som försäkringar, juridisk hjälp, dokumentmallar och olika former av utbildning.