Vad är digital transformation?

OBS: Texten presenteras i samarbete med Infinity Group

Digital transformation är ett begrepp som innefattar användning av ny teknologi för problemlösning, genom att transformera vanligtvis manuella processer till digitala, alternativt förändrar en digital innovation som redan är aktiv. Det handlar helt enkelt om att använda nya teknologiska och digitala lösningar för att förbättra verksamheter, men det kan också handla om ett större plan och att digital transformation påverkar samhällen.

Digital transformation är hur vi som människor utvecklas tillsammans med nya innovationer, både i samhället och för verksamheter. Blanda inte ihop digitalisering med digital transformation, då begreppen inte syftar på samma sak. Digitalisering är när man tar fram något manuellt som t.ex. att göra ett skrivet papper till en PDF, medan digital transformation är när större förändringar sker på grund av många andra förändringar runtom.

Vi kan se att digital transformation kan ske både inom verksamheter men också i större plan som hela samhällen och ibland hela världen. Ska en verksamhet genomföra en transformation digitalt kommer det skapa många förändringar inom företaget och speciellt för personal och människor. Idag är det endast tre procent som gillar förändringar i befolkningen, vilket inte är en hög siffra. Många gillar det som man är van med. Ska du genomföra en digital transformation i verksamheten är det därför viktigt att tänka på riskerna. Det handlar även om hur människornas beeteenden kommer genom den nya teknologin och de IT-strategier som införs.

Exempel på hur digital transformation kan se ut

Vi kan till exempel se digital transformation i hur vi hanterar och tar kontakt med läkare eller apotek idag jämfört med förut, för att se generellt på hur det kan se ut. Inom företag kan det handla om att använda speciella appar eller system och strategier inom verksamheten, i mån om att förbättra och förenkla arbetet för alla.

Idag finns det verksamheter som Infinity Group. som hjälper företag att genomföra en digital transformation, då det i många fall krävs bra ledarskap när något genomförs. Eftersom majoriteten av alla människor idag inte gillar förändringar, behöver det även vara organiserat och strukturerat på ett sätt som gynnar alla.

Inom kommunikation, försäljning och marknadsföring kan digital transformation innebära möjligheterna för dem att anpassa funktioner, lösningar och tjänster till deras kunder. T.ex. kan steg inom köpprocessen hjälpa till att komma till bättre lösningar för kunden. Företaget kan även se hur kunden beter sig och på så sätt komma på nya och förbättrade lösningar.

Digital transformation händer alltså hela tiden, speciellt i tider som detta. Allt som händer i teknologins värld kommer påverka verksamheter, både privata och offentliga, tillsammans med organisationer och även befolkningen och hur effektivt vi arbetar. Vi får se hur teknologin fortsätter och vad som kommer ske för slags förändringar i framtiden. Det enda vi kan göra är att avvakta, iaktta och anpassa oss efter de nya innovationer och smarta lösningar som dyker upp på marknaden. Spännande är det iallafall.