Kommer jobbkulturen att förändras efter COVID-19?

OBS: Texten publiceras i samarbete med Stephen Johnson

Nya coronavirus ändrar hur vi lever våra dagliga liv och hur vi jobbar. Exempelvis har miljoner med kinesiska anställda tvingats börja jobba hemifrån på grund av restriktionerna från den kinesiska regeringen i hoppet om att sakta ner spridningen av viruset.

Den kinesiska jobbkulturen skiljer sig mycket åt från den i västvärlden, och att jobba hemifrån var inte så vanligt fram till för några månader sedan.

Detta “experiment” att jobba från ett hemmakontor har mötts av de anställda med blandade reaktioner: vissa har klagat över att ha påträngande chefer som inte litar på att deras anställda jobbar när de är hemma, medan andra uppskattar denna nya verklighet och tycker att det är ett utmärkt sätt att balansera arbete och privatliv.

Är hemmajobben här för att stanna?

För en del chefer är det en stor förändring för arbetskulturen att ha anställda som jobbar hemifrån: de känner att de har mindre kontroll över vad som sker och de har bristande förtroende för sina anställda, som är tvungna att fylla i detaljerade rapporter över vilket arbete de utfört och vilka mål de uppnått under arbetsdagen.

Detta tillvägagångssätt är verkligen inte något som underlättar hemmajobbsexperimentet eftersom många anställda upplever att de har mindre tid till att göra sitt faktiska arbete eftersom de lägger ner så mycket tid på möten och att skriva rapporter.

Å andra sidan verkar Kina vara teknologiskt välutrustat för att underlätta för hemmaarbete, med till exempel det populära WeChat med över 900 miljoner månatliga aktiva användare.

Det är svårt att förutsäga om denna nya jobbkultur kommer att öka i popularitet och bli utspridd i Kina i framtiden när saker återgår till det normala: vissa industrier (såsom media och teknologi) tillåter ett mer flexibelt tillvägagångssätt, medan mer traditionella industrier kan känna sig motvilliga inför hemmaarbete.

En sak är säker: COVID-19 har gett företagen en chans att utvärdera den relation de har med sina anställda, och tänka igenom hur denna relation ska kunna vara ömsesidigt fördelaktig.