Rapport: Kinas siffror om antalet sjuka och döda i COVID-19 är falska

De senaste veckorna har stora tveksamheter uttryckts över Kinas statistik gällande COVID-19. Under gårdagen rapporterade medier så om en amerikansk underrättelserapport som lämnats till vita huset, vilken ger vid handen att kinesiska myndigheter inte bara försökt gömma undan själva utbrottet utan även uppget falska siffror vad gäller antalet smittade och döda av viruset.

Rapporten, som ska ha kommit i vita husets ägo förra veckan, menar att kinesiska myndigheter har gjort detta medvetet. Frågan är extra känslig nu när antalet officiellt insjuknade och döda i USA stiger snabbt och har passerat Kina.

I skrivande stund uppges USA ha 215 215 bekräftade fall av COVID-19 och 5 110 döda som en följd av sjukdomen, jämfört med 81 554 sjuka och 3 312 döda i Kina. Siffror som givetvis gör att kinesiska myndigheter och medier i det pågående propagandakriget om viruset kan peka finger åt USA.

Dels kritiserar kinesiska aktörer nu USA:s regering, dels framhåller man USA som en fara för övriga världen jämfört med den hjälp som Kina erbjuder för att stoppa smittospridningen. Se exempelvis följande tweets nedan:

Vid en pressträff i vita huset utfärdade Donald Trump följande syrliga med ändå hyfsat diplomatiska kommentar om den nya rapporten: “Their numbers seem to be a little bit on the light side, and I’m being nice when I say that”.

Det skriver Bloomberg, som var först med att rapportera om underrättelserapporten, och framhåller att flera republikanska senatorer varit tuffare i sina ordval efter att rapporten blivit känd:

“The claim that the United States has more coronavirus deaths than China is false,” Senator Ben Sasse, a Nebraska Republican, said in a statement after Bloomberg News published its report. “Without commenting on any classified information, this much is painfully obvious: The Chinese Communist Party has lied, is lying, and will continue to lie about coronavirus to protect the regime.”

Skepsis mot Kinas officiella statistik gällande COVID-19 har uttryckts från flera håll redan innan den rapporten. Anledningarna till en sådan skepsis är flera. Dels det faktum att kinesiska myndigheter från en början försökte mörka hela utbrottet, dels att det i Kina finns en lång tradition av att förfalska siffror som upplevs besvärliga, vilket bland annat Expressen tidigare Kinakorrespondent Mats Larsson i helgen förklarade i en krönika med rubriken ”Kan vi verkligen lita på Kinas coronasiffror?

Vidare kom det nyligen känt att patienter som testats positivt för COVID-19 men inte uppvisat några symptom inte har räknats med i den officiella statistiken. Detta kan handla om upp till en tredjedel av alla personer som dragit på sig viruset.

Efter att detta blev känt, meddelade kinesiska myndigheter denna vecka att man i fortsättningen även kommer räkna med symptomfria patienter. Men trots detta har ingen motsvarande ökning kunnat ses i antalet bekräftade fall.

Under gårdagen rapporterade Kina exempelvis 36 nya fall av COVID-19. Alla förutom ett sades ha kommit från personer som rest in till Kina från andra länder.

Förra veckan skrev jag även närmare här på InBeijing om hur personer som uppvisat symptom förvägrats test i staden Wuhan, vilket alldeles säkerligen är en bidragande faktor till att denna stad under flera dagar kunnat rapportera noll nya fall.

Bara en titt på statistiken borde sätta den kloke i tvivel. Sedan Kina 1 mars passerade 80 000 bekräftade fall, stoppades spridningen plötsligt som över en natt. Lejonparten av de cirka 1 500 nya fallen mellan 1 mars och i dag sägs dessutom bestå av personer som rest in i Kina från andra länder.

Följande diagram om smittspridningen i Kina kan ses via Worldometer:

Det totala antalet bekräftade fall av COVID-19 upphörde plötsligt stiga i slutet av februari. Under mars har nästan inga nya fall av inhemsk smittospridning rapporterats; nästan alla nya registrerade fall sägs komma utifrån.

Här den plötsliga dramatiska minskningen i staplar.

Antalet dödsfall har också upphört stiga plötsligt; sedan 1 mars har bara cirka 400 dödsfall som en följd av COVID-19 rapporterats.

De flesta kineser som dragit på sig COVID-19 sägs istället ha återhämtat sig. Antalet aktiva fall av COVID-19 i Kina skrivs nu till 2 004, jämfört med exempelvis 4 605 i Sverige och 201 227 i USA.

Det finns också ännu mer obehagliga faktorer som visar på högre dödssiffror i Kina än de som rapporteras officiellt. Bland annat Reuters och Newsweek uppmärksammar restriktioner på begravningsförfaranden samt stora leveranser och samlingar av begravningsurnor till provinsen Hubei där utbrottet startade:

’No farewells, no ceremonies’: China’s Hubei cremates coronavirus dead” (Reuters, 30 mars)
Wuhan COVID-19 Death Toll May Be in Its Tens of Thousands, Data on Cremations and Shipments of Urns Suggests” (Newsweek, 29 mars)

För den som tittar närmare på situationen finns ugglor i mossen att finna med Kinas officiella statstik. Det finns också tydliga incitament och en lång historia i Kina att förfalska denna slags statistik, för att använda den i propagandasyfte.

Det är således inte en fråga om huruvida Kinas officiella statistik gällande COVID-19 är felaktig, utan hur stor diskrepansen mellan dessa siffror och verkligheten egentligen är.

EDIT:

Även om kinesiska myndigheter medvetet ser till så att statistiken angående COVID-19 är i underkant, så betyder det inte att de själva vet det exakta antalet smittade eller döda.

Detta är i sin tur en konsekvens av Kinas politiska system. De lokala tjänstemännens framtid står och faller med hur de presterar i sin stad eller i sina distrikt. Därför finns det alltid i ryggmärgen hos politiker på lokal nivå att gömma undan skandaler eller obekväma förhållanden.

Men samtidigt har lokala tjänstemän också vid flera tillfällen blivit varnade att inte vara för positiva i sin rapportering uppåt. Detta har tidigare gällt exempelvis tillväxtsiffror, som inte får vara för manipulerade. Och det gäller nu även COVID-19, där man blivit tillsagd att man inte får gömma undan alla bekräftade fall.

Detta skapar förvirring i Kinas stora och trögrodda politiska system. Liksom är fallet med flera andra angelägenheter i Kina, så rapporterar tjänstemän på flera nivåer statistik angående COVID-19 utefter man tror att centralregeringen vill höra.

Foreign Policy förklarade under gårdagen på ett bra vis hur dessa mekanismer fungerar i en artikel med rubriken ”What to Make of China’s Coronavirus Figures”:

It is likely that Beijing is deliberately underreporting the death toll in Wuhan, where the outbreak began, and the total number of cases across the country in February. Bad numbers in China are always underreported, especially when the national image is at stake, and China is now keen to play up its victory against the virus in contrast with the West’s failures. Still, it’s not as if the Chinese leadership has a secret set of books containing more accurate figures. They, too, are left struggling to figure out exactly what’s going within the vast country.

As a result, local officials have been left with an unsolvable problem. Chinese officials have been warned (link in Chinese) not to “hide cases for the sake of reporting zero.” But the leadership is also demanding close to zero new domestic cases. A series of purges before the pandemic has left officials on edge, and any local authorities unlucky enough to have an outbreak in their territory could be in grave political danger. Their response may be to conceal a local outbreak from the high-level authorities while using strict measures to contain it: reporting zero new cases while still quarantining neighborhoods or towns.