Våga skriv testamente

OBS: Texten presenteras i samarbete med Lavendla

Att skriva ett testamente kan vid första tanke te sig en smula obehagligt. För det första är ju detta en handing som förknippas med döden. Vidare är många osäkra på hur långt man bör gå i författandet av denna skrift. Vad händer om de egna finansiella förutsättningarna förändras, eller för den delen ens personliga relationer?

Det kan då vara bra att veta att ett testamente när som helst kan ändras eller återkallas. Om man exempelvis i ett infall skulle vilja testamentera delar av förmögenhet och tillgångar till en välgörenhetsorganisation som man fattat tycke för, så är det bara att skrida till verket. Skulle man senare komma på andra tankar, så går det alltid att ändra sig.

På många vis kan det vara mer riskabelt att inte skriva ett testamente. Detta dokument är nämligen det enda sättet att avvika från lagens regler om arv. Om varken testamente eller arvingar finns, så tillfaller arvet istället Allmänna arvsfonden. Och om du skulle leva i ett samboförhållande, vilket är allt vanligare i dagens samhälle, så är ett testamente nödvändigt för att ärva av varandra.

Ett testamente underlättar även för anhöriga. Med tydliga instruktioner angående arvsfördelningen, är det mindre risk att träta uppstår inom familjen. Förfarandet kan också innebära trygghet för direkta familjemedlemmar i komplicerade situationer. Genom ett testamente är det nämligen möjligt att göra arv till enskild egendom, vilket innebär att arvingen inte behöver dela på arvet vid eventuell skilsmässa.

Det finns alltså flera anledningar att skriva ett testamente, oavsett vilket skede i livet du befinner dig i. Övningen kan på många vis också få dig att ta ett steg tillbaka och reflektera över vilka relationer som är viktiga och som fungerar i ditt liv just nu.

Däremot är det svårt att komma på någon anledning att inte skriva ett testamente. Kanske stakar sig många då man inte vet hur proceduren går till. Men nu förtiden går det att få snabb och lättförståelig hjälp bara ett knapptryck bort.

Lavenda erbjuder allt från detaljerade förklaringar av vad ett testemente innebär, till praktisk hjälp för de som vill se sina ägodelar hamna hos nära eller kära. Besök Lavendlas hemsida redan i dag, för att fundera på hur du bör utforma ditt testamente.