Uppfinningar från Kina du inte visste om

OBS: Texten presenteras i samarbete med Vime Digital

De flesta konsumenter är medvetna om att många produkter som vi använder oss av dagligen i form av bland annat kläder och teknikprylar har sitt ursprung i Kina. Det ovan nämnda följer naturligtvis av att många internationella bolag valt att förlägga sin produktion till Kina på grund av konkurrenskraftiga villkor. Vad gäller innovation rapporterades det emellertid redan 2014 om att Kina tagit täten som världens mest uppfinningsrika land. Från att ha varit ett land som knappast syntes och hördes när det gällde inhemska innovationer och internationella patentansökningar tog Kinas innovationskraft rejäl fart i början av 2000-talet.

Enligt Världspatentorganisationen WIPO är Kina det land som lämnar in flest patentansökningar med internationella mått mätt. På relativt kort tid har landet därmed genomgått en betydande övergång från ”Made in China” till ”Created in China”. I rättvisans namn går dock landets uppfinningsrikedom ännu längre bak i tiden då en rad uppfinningar som du kanske inte visste om härstammar härifrån – följ med oss för att får reda på mer!

Keno (som underhållit oss i århundraden)

Nummerspelet Keno går kort och gott ut på att träffa en serie nummer som sedan dras av en kontrollerande enhet. Spelaren som satsat på rätt siffror ror hem vinsten. På så vis är det, till skillnad från vissa andra spel, inte något som kräver så värst mycket kunskap om regler eller listiga strategier. Mannen bakom spelet, som uppfanns redan för 2 000 år sedan, var kinesen Cheueng Leung vilket gör Keno till ett av världens äldsta hasardspel. Keno har idag överlevt flera århundraden och varit ett populärt inslag såväl på teve som på spelsajter online såsom mariacasino.se.

Kompassen (som förändrade vårt resande)

Kompassen som är ett användbart verktyg att ha till hands vid såväl orientering som till sjöss, är en uppfinning som pekar ut de fyra väderstrecken med hjälp av jordens magnetfält. Upphovsman var Shen Kuo, en kinesisk vetenskapsman som sägs ha gett uttryck för kompassens funktion så tidigt som på 1000-talet. Denna till synes oansenliga uppfinning gjorde att man vid slutet av 1100-talet kunde underlätta navigering i Europa och därmed resa längre bort och under längre perioder. Sedermera nådde europeiska sjöfarare Amerika år 1492, mycket med hjälp av kompassen som ovärderligt hjälpmedel. 

Papper (som ändrade vårt sätt att ta del av det skrivna ordet)

Trots ökad digitalisering och det faktum att vi mest använder oss av dator eller mobil när det gäller att ta del av samt författa det skrivna ordet har papper ännu inte slagits ut av marknaden. Än idag säljs tryckta dagstidningar och magasin i handeln, och trots att utbudet av e-böcker vuxit explosionsartat är det många av oss som fortfarande föredrar att tumma på en bokpärm.

Det senare hade naturligtvis inte varit möjligt om det inte vore för kineserna som uppfann pappret. Här ansåg man att papper var ett billigare och mer praktiskt material än bambu, trä eller silke som tidigare använts för att sprida litteratur och läskunnighet. Materialet förfinades under århundradenas lopp och var föremål för handel runtom i Asien såsom bland annat emballagematerial.