Skapa en kinesisk trädgård

Vill du ha en trädgård som för tankarna till Kina? Du behöver inte resa till landet i öster för att uppleva de växter och träd som är så sammankopplade med landet. Trots stora klimatskillnader är det fullt möjligt att hitta vackra kinesiska växter som går att odla med lika bra resultat i Sverige.

Pioner

Har du tänkt på ursprunget på majoriteten av våra snitt- och rabattblommor? Det är bara ett fåtal som har härledas till Norden, det mesta kommer från utlandet och har korsats med varandra för att skapa tåligare varianter. Pioner har odlat i Kina i 1500 år, i början för att rötterna ansågs ha medicinska egenskaper och senare endast för deras skönhet.

Exempelvis fick endast kejsaren odla buskpioner. Kring 1700-talet kom den första buskpionen till Europa och idag finns det hundratals sorter att välja mellan. Men den traditionella buskpionen är ett måste i den kinainspirerade trädgården. De går att köpa som frön hos Impecta och klarar sig upp till växtzon 5.

Vatten

Vatten är en viktig del av en kinesiska trädgård. Det symboliserar naturen, livet, lugnet och öppnar sinnet för meditation. En porlande bäck, en liten trädgårdsfontän eller damm är perfekta inslag i en asiatisk trädgård. Det kräver inte ens så mycket jobb som du kanske tror. Har du redan en sluttande tomt är du lyckligt lottad, du har redan grundläggningen för ett litet porlande vattenfall.

Paviljong/lusthus

Det ska finns en rofull plats att betrakta din trädgård. I Sverige är det oftast en altan, ett litet trädäck av tryckimpregnerat virke eller möjligen en stenlagd yta. I Kina väljer de som har råd att bygga en paviljong eller ett lusthus, en plats för beundran och eftertanke. Tack vare attefallsreglerna kan du bygga en friggebod på 15 kvadratmeter med endast en bygganmälan och större än så behöver inte en paviljong vara.

Andra växter

Efter du har grundstenarna för din trädgård gäller det att fylla luckorna på tomten med buskar, blommor och träd. Du kan välja fritt vad du vill plantera, besök gärna en av de kinesiska trädgårdarna som finns runt om i Sverige. Bastedalens Kinapark i Askersund är en bra representation på en kinesisk trädgård med paviljonger, stenar, vatten och vackra träd.