Kinesiska kortspel genom historien

OBS: Detta inlägg presenteras i samarbete med Steve Marks

Det sägs att de allra första spelkorten kommer från Kina. De går att gå så långt tillbaka som till 600-talet menar viss historisk spelforskning. Även om det hittats många litterära referenser om kortens ursprung i Kina, går det inte att fullt slå fast om Kina är urfadern till våra moderna kortspel. Vad vi vet är dock att de går att tillskriva Kina en rik flora av olika intressanta kortspel.

Lövspelet

Många spelhistoriker hävdar att de allra första kortspelen skall ha förekommit under Tangdynastin mellan 600-900. Källorna baserar sig på det samtida spelet yezi ge – ”lövspelet” – vars form skall ha liknat spelkort. Det går att hitta otaliga berättelser om både kejsare och ministrar som skall ha roat sig med lövspelet under de nästföljande dynastierna efter Tang. Men det finns också de som motsätter sig både begreppet yezi ge – som öppet tolkats som att spela kort – och att spelet inte uteslutande var ett kortspel. Spelforskarna Dr. Andrew Lo och Zhu Nanzian menar att lövspelet snarare handlar om tärningar som i sin tur väljer korten i spelet.

Pengar, domino och schack

Oavsett om kortspelen daterar tillbaka till Tangdynastin eller inte, härstammar en enastående stor uppsättning av olika kortspel från Kina. Dagens kinesiska kort består i huvudsak av pengakort, dominokort och schackkort. Medan kinesiska kort idag liknar de västerländska geometriskt, var de under dåtiden betydligt längre och smalare. Av de tre kortformerna är schackkort (chesscards) de yngsta historiskt med ursprung någon gång under 1800-talet. Dominokorten, precis som namnet antyder, är tryckta dominosymboler på kortform. Dessa härstammar med största sannolikhet från 1100-talet. Legenden säger att de uppfanns 1112 och att de då skulle vara tillverkade av trä och elfenben.

Första gången de syntes på pappersform av under den sena Mingperioden under 1300-talet. De kort som vi känner till idag skiljer sig avsevärt från dominokort, inte minst i och med att de är indelade i nummerserier i stället för 4 symbol- och nummerkategorier.

Samma indelning har även de kinesiska pengakorten, eller money cards. Deras färg består av pengar i form av ett mynt, ett myntsnöre eller en myriad av mynt.

Om moderna kortspel verkligen kommer från Kina från allra första början, är det endast pengakorten som det tydligast går att jämföra med. Olyckligtvis finns det inget som fullt bekräftar pengakortens ursprung tidigare än under den sena Mingperioden. då de användes i ett komplicerat kombinatoriskt spel vid namn ma diao (den trebenta hästen).

Traditionella pengakort används fortfarande i vissa kinesiska även om de flesta kinesiska kortformer spelas med den internationella standarden på 52 kort med en röd och svart joker.

marks22

Dou dizhu – ett av de största spelen

Spelet dou dizhu är ett av de mest spelade kortspelen i dagens Kina. Spelet växte fram under den kulturella revolutionen i provinsen Hubei mellan 1950 och 1970. Begreppet dou diszhu betyder ”striden med markägaren” och kan kopplas till samtidens klasskonflikter mellan bönder och markägare. Det sägs att spelet är ”enkelt att lära sig, men svårt att bemästra”.

Många strategikomponenter, inklusive matematik och spelteori, krävs om man vill bra på spelet. Totalt spelar tre personer i dou dizhu – inklusive två olika jokrar. Målet i spelet är att bli den första spelaren att bli med samtliga kort. Reglerna är tämligen enkla och för att uppnå en skaplig nivå gäller det att på samma sätt som i poker lära sig handrankingen. Även om reglerna inte är desamma som i poker är spelet en mix av både tur och skicklighet, men där turen kan bemästras om man är konsistent i de ”rätta besluten”.

Climbing games

SpeIkategorin climbing games dök upp så sent som under 1980-talet i Kina. Här skall varje spelare enligt turordningen spela ett högre rankat kort (eller kombination av kort) än den föregående spelaren. En spelare som inte kan eller inte önskar att vinna över den föregående spelaren kan välja att stå över. Detta fortsätter så många omgångar som krävs tills någon gör ett spel som ingen kan slå. Den spelaren vinner ”tricket” som sedan leder till ett nytt. I och med att spelare kan stå över, kommer deras kort inte användas jämbördigt varför någon kommer att sakna kort till slut. Ofta är målet att bli av med kort, men ibland kan det också handla om att vinna kort i ”tricken”.

Förutsättningen för climbing games är att det finns en rankingordning för korten. I regel slår höga kort låga kort – oavsett färg. Det går ofta att spela kombinationer av kort, liksom enskilda kort.

Climbing games är några av de bredaste spelade kortspelen i Kina och övriga orienten. Under de senaste 20 åren har de också blivit kända i Europa och USA.

marks2

Likheter mellan Kina och Väst

Spelhistorikern John McLeod, bakom spelbiblioteket pagat.com, menar att kortspel som poker och andra kända moderna former med färgade spelkort från Västerlandet har samma ursprung som de kinesiska pengakorten. Förutom likheten mellan vissa färger såsom pengasymboler i form av mynt och sedlar, finns den gemensamma idén om att de numrerade korten rankar i motsatt ordning för vissa färger. Dessutom är konceptet ”trick-taking” det samma mellan kinesiska och västerländska kortspel, där varje spelare drar ett kort i turordning och där ”tricket” vinns av det högsta kortet enligt den färg som den första spelaren drar. Det är ytterst osannolikt att den sistnämnda idén tillkom oberoende i Öst eller Väst, poängterar McLeod.