488 miljoner falska kommentarer online av Kinas myndigheter varje år

Enligt en ny undersökning av forskare vid Harvard University postar kinesiska myndigheter cirka 488 miljoner falska inlägg och kommentarer på sociala medier varje år. Syftet med detta är att distrahera landets invånare från känsliga politiska debatter och andra dåliga nyheter.

Många av dessa inlägg görs av den så kallade “50-öres-armén”, som har fått sitt föga smickrande smeknamn efter ryktet om att dessa individer får cirka 50 öre betalt för varje post. Studien upptäckte också att de som postar – tvärtemot vad många tidigare trott – oftast inte är villiga att ta debatter eller tala illa om utländska myndigheter.

Strategin är snarare att leda bort diskussionen från ämnet genom att hylla Kinas myndigheter, tala om landets revolutionära historia i romantiska ordalag eller lyfta fram andra positiva aspekter i olika ämnen. Detta eftersom det mest effektiva viset att avsluta en diskussion på är att byta ämne snarare än att börja argumentera.

Vidare så fann forskarna att många som postar kommentarerna de facto är myndighetsanställda. Man fann inga bevis för att de alltid får betalt per inlägg, utan snarare tyder mönstret på att det ingår i deras arbetsuppgifter att skriva positiva saker om Kina på internet.

Ungefär hälften av de 488 miljoner kommentarerna dyker upp på internetsidor relaterade till myndigheterna. Resterande del finns bland de 80 miljarder inlägg som varje år postas på sociala medier. Det betyder att en av 178 poster på Kinas mikrobloggar är en falsk post från myndigheterna.

Enligt forskarna så ökar antalet poster av myndigheterna också betydligt i samband med en stor protest, tecken på social oro eller under stora politiska möten.

En tidigare studie från Harvard University uppskattade 50-öres-arméns storlek till 250 000 år 2013. Den rapporten konstaterade även att ”omfattningen och graden av sofistikation” för att selektivt censurera kinesiska folkets uppfattningar saknar motstycke i världshistorien.

Tidningen Beijing News skrev i oktober 2013 att kinesiska myndigheter anställer hela två miljoner personer för att “bevaka” diskussionen på internet, vilket i så fall skulle kräva enorma statliga resurser i form av både utbildning och löner.