Svenska experter om Kinas ekonomi

Ekonomiekot lördag i Sveriges radio P1 gick föregående helg under rubriken ”Mittens rike vacklar”, med tanke på osäkerheten i Kinas ekonomiska tillväxt framöver.

I studion fanns Frédéric Cho, Handelsbankens rådgivare om Kina, och Johan Lagerkvist, forskare om Kina på utrikesdepartementet:

Lyssna: Ekonomiekot lördag 20120922 11:40

I stort ett bra samtal, som tar upp de väsentligaste punkterna vilka är oroande för Kinas framtid:

* Överinvesteringar av staten, hur stimulanspaketen klingar av.

* Minskad export, med högre arbetslöshet och mindre industriproduktion som följd.

* Ökade klasskillnader, brist på välfärdssystem.

* Den oroliga fastighetsmarknaden.

* Att Kina i det långa loppet har mycket att förlora på protester likt de mot Japan föregående vecka.

Programmet, som ni kan lyssna på ovan, är helt enkelt en bra grundkurs i Kinas ekonomiska utmaningar. Dock håller jag inte med på två punkter:

1) Programledaren säger i vinjetten att det först ”nu inför höstens ledarbyte” har börjat komma andra signaler från Kina, och att ”inbromsning” är ordet för dagen i Kina. Men jag har, tillsammans med ett ökande antal journalister och experter på plats i Kina, sett denna trend med överinvestering och fastighetsbubbla sedan 2010.

2) Johan tror på en ”mjuk landning”, det vill säga en stegvis och avsiktlig minskad tillväxt som kommer stabilisera sig så småningom. Frédéric anser att det handlar om ”en avmattning” som kan vända uppåt beroende på hur det går med nya reformer och utrikeshandeln. Själv tror jag mer på en ”hård landning”, att tillväxten kan komma att sjunka till under fem procent redan under de närmaste 2-3 åren.