Mina videos av Pekings föroreningar

I lördags var luften i Peking återigen riktigt, riktigt dålig.

AQI-värdet översteg 300, vilket är av amerikanska ambassaden klassas som ”hazardous”, och enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är direkt hälsofarligt även i mindre doser.

Jag var ute och filmade en lagvideo på skoj med vårt fotbollslag, och passade på att mellan tagningarna dokumentera luftföroreningarna från bilens framsäte.

I video ett åker vi från Worker’s Stadium till Lamatemplet via andra ringvägen, i video två åker vi mot Himmelska fridens torg, och där inkluderade jag också film som visar hur begränsad synen är på torget med omnejd.

Trots att klockan var 16.30 började bilarna slå på sina lampor.

[ylwm_vimeo height=”400″ width=”600″]38739207[/ylwm_vimeo]