VIDEO: Pekings urgamla bostadshus kämpar för överlevnad

Delar i dag av mig av fyra vansinnigt snygga videos i en serie som kallas ”The Fate of Old Beijing”.

Filmerna handlar om hur Pekings gamla bostadshus, som kallas ”hutong” eller ”siheyuan”, försvinner allt snabbare i en stad där befolkningen ökar snabbt och ekonomisk utveckling spelar en allt större roll på bekostnad av kulturen.

Min kommande bok innehåller ett kapitel vigt åt dessa hutonger, och jag har därför gjort en hel del efterforskningar på egen hand.

Många av dessa gamla hus daterar tillbaka ända till Kublai Khans dagar, och har alltså stått i över 800 år, även om de givetvis har renoverats under tidens lopp.

Men planläggningen, med de låga byggnaderna och de trånga gångar som förenar husen, finns fortfarande kvar i Kinas huvudstads geografiska mittpunkt.

I alla fall än så länge. UNESCO uppskattar att nästan 90 procent av de hutonger som stod i Peking 1980, i dag har jämnats med marken och ersatts med nya, högre byggnader.

Lär er mer om detta, och kampen för att rädda de sista hutongerna, genom filmsnuttarna nedan, inspelat och producerat av Jonah Kessel och Kit Gillet.

Filmerna innehåller några av de absolut snyggaste scenerna jag någonsin sett från dessa gator, och delar av materialet är taget just här utanför där jag själv bor i dag.


Se här fler videos på andra ämnen via Kinamedia.