Shanghais hamn störst i världen 2011

I början av året skrev jag här om hur Shanghais hamn under 2010 passerade Singapores dito, för att bli världens största hamn räknat i antal miljoner ton behandlat containergods.

Enligt Wall Street Journal befäster Shanghai denna topposition även under 2011.

Man påpekar visserligen att årets statistik ännu inte är fullt sammanställd, men att Shanghais hamn enligt egen statistik nu redan har behandlat över 30 miljoner TEU, som är standardmåttet för en container.

Det innebär en tillväxt på 9 procent, medan många av omvärldens hamnar dras med negativa tillväxtsiffror.

Enligt de lokala myndigheterna i Shanghai innebär detta att stadens hamn blir världens största även i år, om ingen ”oförutsedd dramatisk ökning i aktivitet” sker i Singapore under december månad.

Containrar som fraktas till och från Kina har blivit en allt vanligare syn sedan landets inträde i Världshandelsorganisationen 2010

Det är nu tio år sedan Kina gick med i Världshandelsorganisationen (WTO) 2011. Innan dess behandlade Shanghai hamn bara en dryg tredjedel av antalet containrar som dåtidens största hamn i Hongkong mäktade med.

Hongkong förlorade förstaplatsen till Singapore 2005, som i sin tur förlorade densamma till Shanghai 2010.

För Shanghais del tog det nämligen rejäl efter 2003, och siffran för behandlat antal TEU har tredubblats sedan dess.

Man planerar också att utöka denna industri med bland annat skeppsbygge, förbättring av infrastruktur och skatteåterbäring på exportvaror.

det är en del av myndigheternas plan att göra Shanghai till ett globalt finanscenter och världens ledande fraktstad till år 2020.

Det finns dock en uttalad oro för ett möjligt kinesisk handelsunderskott, och att den sura världsekonomin ska försvåra tillväxten för denna industri.

Av världens tio största hamnar finns nio i Asien – endast Rotterdam i Holland bryter den asiatiska dominansen genom att klämma in sig som nummer tio på listan.