Det senaste om Ai Weiwei och skattekravet på 15 miljoner

Har lovat att här följa fallet Ai Weiwei, och den skattesmäll på 15 miljoner som han åkte på för två veckor sedan.

Enligt många utfärdades bötesbeloppet utan skäliga grunder, och misstankar gör gällande att det snarare är ett försök från myndigheternas sida att tysta ner den regeringskritiska konstnären.

Då Ai Weiwei offentliggjorde böterna, startades en insamling för honom dels på internet, och dels via personliga donationer av personer som tog sig till hans studio i utkanten av Peking.

Böterna – som utfärdades utan styrkande dokument – skulle betalas senast i dag, under hot om arrest och fängelse.

Ännu en bild på Ai Weiwei – här utanför sin studio i nordvästra Pekings utkanter

Insamlingen har nu resulterat i att drygt halva beloppet dragits in, vilket behövs som säkerhet för att starta ett rättsfall i domstolen vid sådana här fall i Kina.

Därför har Ai Weiwei i dag betalat cirka 8,5 miljoner till skattemyndigheten, och startat ett rättsfall som kan komma att pågå ett år eller längre.

(Detta var för övrigt just den utveckling jag tippade då jag förra veckan blev intervjuad av Sveriges Radio)

I samband med betalningen sade Ai Weiwei till BBC: ”Jag känner mig upprörd och hjälplös. Hela processen är skandalös”.

Han är inte ens säker på att han får tillåtelse att överklaga: ”Detta sker inte i enighet med lagen, men i Kina går det inte att bråka med [myndigheterna]”.

Också Reuters citerar konstnären:

The whole procedure, up till today, every step has been illegal and unreasonable. There’s been no explanation, so it’s very hard for us to expect that our appeal for an administrative review will have a reasonable answer.

Even if I’ve paid the money, they can even stop the process for an appeal for an administrative review. Even if I’ve applied for an administrative review, they can ignore me. So we harbour no hopes. The only thing we can do now is bring this matter into the open, so the public can see.

(…)

From the beginning, why did they do all this? It’s obviously not because of money, they want to achieve a political motive. They want people to believe I’m a tax evader, that I’m a liar or whatever.

Because of this matter, it’s caused society to increase its distrust in government, its distrust in law, distrust in government power, distrust in state organs. Who, in this issue, is the liar? Who is the one who doesn’t dare to discuss this matter openly?

Varken kinesiska skattekontoret eller någon statlig myndighet har alls kommenterat omständigheterna.

Fortsätt följa InBeijing för den mest noggranna svenska bevakningen av detta fall.