Håll koll på Kinas skitiga luft!

Greenpeace sammanställde nyligen en rad sidor, appar och program som kan användas för att hålla kolla på luftföroreningarna i några större kinesiska städer.

I Peking för sedan ett par år tillbaka USA:s ambassad mätningar av luften från sitt område i centrala Peking. Värdet här är lustigt nog oftast sämre än de som finns på de lokala myndigheternas hemsida.

Luftkvalitén uppdateras varje timme via @BeijingAir på Twitter, och kan också ses genom en app till iPhone och iPad.

USA:s konsulat i Guangzhou genomför också liknande mätningar där, som visas två gånger om dagen via @GuangzhouAir på Twitter.

Vad gäller Shanghai får man dock i nuläget förlita sig på de kinesiska myndigheterna.

Både de lokala myndigheterna och Shanghais eget miljödepartement mäter luften i stadens olika distrikt.

För Hongkong finns många alternativ; Greenpeace har en egen app som följer luftkvalitén vid stadens alla 14 mätstationer.

Också mitt gamla universitet University of Hong Kong uppdaterar luftens föroreningar dagligen via denna sida.

Miljö och föroreningar i Kina är ett ämne som InBeijing följer noga.

Följande artiklar finns tillgängliga här på svenska, och borde vara av intresse för alla som är nyfikna på miljöförstöring i världens största land, och vad den leder till:

* 90 procent av Kinas 400 miljoner hektar gräsmark har dragit sig tillbaka, vilket beror på urbanisering och föroreningar. Det hotar traditionella levnadssätt för de sista herdarna, och riskerar radera ut alla gräsland i hela landet. (14 augusti 2011)

* En tiondel av Kinas risskörd sägs vara förgiftad av kadmium, som läckt ut från gruvor vilka brutit bly, zink och koppar. I vissa byar där kadmiumvärdet i riset är högt. har helt friska människor plötsligt av hälsoskäl fått svårt att bara gå några hundra meter. (2 april 2011)

* Pekings luft har flera gånger det senaste året uppnått föroreningar av nivåer som Världshälsoorganisationen (WHO)associerar med hjärnskador och hjärtattacker. Ett snittvärde över dygnet som WHO rekommenderar bör vara 50, närmar sig här ibland 500. (20 november 2011)

* En statlig rapport från 2010 visade att luften blev sämre i kinesiska storstäder jämfört med året innan, och att över en fjärdedel av landets ytvatten är för skitigt för att kunna användas till vare sig jordbruk eller industri. (27 juli 2010)

* I somras ägde en torka rum i centrala Kina, som fick Kinas största flod att se de lägsta vattennivåerna på 70 år. Fem procent av landets totala odlingsyta torrlagdes, och fyra miljoner människor hade svårt att hitta dricksvatten. Världens största damm bidrog till detta, och bristen på regn kan också ha orsakats av mänskliga faktorer. (1 juni 2011)

* På grund av miljöföroreningar har antalet cancerfall i Kina stigit med 80 procent de senaste 30 åren, och cancer är nu den vanligaste dödsorsaken i hela landet. En rad ”cancerbyar” med abnormt hög utbredning av sjukdomen har börjat poppa upp i närheten av industrierna. (7 augusti 2010)

* Hundratals barn har förgiftats med bly i samband med tillverkning och batterier och annat. Korrupta myndigheter har fått kritik för att inte göra något åt dessa problem innan de blir akuta. (31 maj 2011)

* Omedelbart efter torkan följdede värsta översvämmningnarna på 50 år, vilket tillskrevs klimatförändringar och miljöförstöring. Det regnar intensivare än någonsin i Kina, och den torra marken innebar stora jordskred som tvingade till evakuering av hundratusentals människor. (17 juni 2011)

* Året innan krävde samma slags översvämmningar minst 700 liv, och åtta miljoner människor fick tvångsevakueras då deras hem dränktes. (21 juli 2010)

* Vattenbristen i norra Kina, som får myndigheterna att överväga att flytta huvudstaden från Peking. Varje dag slukar Peking nästan en miljon kubikmeter vatten, och ibland kan det gå 100 dagar utan nederbörd. Grundvattnet sjunker och reservoarerna börjar sina. (27 januari 2011)