Ny lag om frihetsberövning i Kina

En ny lag ska ge polisen i Kina rätt att frihetsberöva misstänkta kriminella i upp till ett halvår, utan att behöva informera deras anhöriga om var eller varför de anhålls.

Enligt nuvarande lag ska polisen underrätta anhöriga om anhållningen inom 24 timmar, och söka officiellt tillstånd för arrestering efter 30 dagar.

Vill polisen hålla koll på eller hindra någon längre än så, kan man i dag också sätta personen i husarrest under max ett halvår.

Denna lag är dock redan nu verkningslös, då flera aktivister, advokater och konstnärer förts bort utan förklaring bara under det senaste året.

Lagen ska nu alltså ändras så att polisen enklare kan anhålla misstänkta på hemlig ort under en betydligt längre tidsperiod.

Aktivister och människorättsgrupper fruktar att lagen kommer innebära en ökad risk för den redan vanliga polistortyren.

Polisen kan snart få mycket enklare att godtyckligt frihetsberöva någon – vilket ändå skedde under den så kallade “jasminrevolutionen” tidigare i år (bild ovan)

Lagförslaget är en del av en pågående större omstrukturering av Kinas kriminallagar, och har ännu inte trätt i kraft.

Men hyllningar av lagen i statlig media indikerar att Nationella folkkongressen kommer anta förslaget.

Givetvis möter förslaget reaktioner, vilket främst märks på internet.

The Guardian talar med en professor från New Yorks universitet: “Den föreslagna ‘reformen’ syftar till att legalisera orättvisa polishandlingar, och innebär att övriga lagar inom samma område bara blir meningslös dekoration”.

Han menar att det är ett stort steg bakåt i utvecklingen, då polisen sedan 1996 endast tillåts hålla misstänkta i husarrest och inte dra med dem till hemlig ort.

Ett av argumenten är att det kan “hindra utredningen” om man inte har befogenheter att ta med den misstänkte dit man önskar.

“Detta är ett perfekt exempel på hur farligt det är att ändra lagarna i tider av oro. Polisen tar varje möjlighet att utöka sina egna befogenheter, men ignorerar fortfarande de lagar som begränsar deras handlingsfrihet”, menar professorn.

Det noteras också att polisen inom flera områden redan i dag ofta överskrider sina befogenheter, men att en legalisering kommer uppmuntra arrestering på lösa grunder.