Nytt ”genombrott” av kinesiska kärnkraftsforskare

Kinesiska medier har i dag rapporterat om ett genombrott inom kärnkraftsforskningen. Det består av att en reaktor av typen ”fast breeder” har kopplats till landets elnät och nu genererar energi.

Förenklat innebär ”fast breeder” att kapaciteten i en bridreaktor höjs. På så vis producerar reaktorn mer plutonium än den behöver, och resterna kan sedan användas på andra håll.

Se en detaljerad förklaring från en forskare här.

Enligt Wall Street Journal har samma slags teknik övergetts av forskare i flera länder – bland annat i USA – då de inte kunnat göra tekniken användbar på ett effektivt sätt vid sidan av ritbordet.

”Genombrottet” rör sig dock än så länge endast om en väldigt liten reaktor, och är långt från nog att täcka Kinas växande energibehov.

Men WSJ poängterar samtidigt att detta genombrott med klarhet understryker Kinas ambition att utöka kapaciteten vid sina kärnkraftverk.
Grafik från AmCham China över hur Kinas kärnkraftskapacitet är planerad att öka de närmaste åren

Kina planerar nämligen en kärnkraftsutbyggnad utan like.

Enligt World Nuclear Association ska kapaciteten vid Kinas kärnkraftverk nästan tiofaldigas från dagens 9 gigawatt electrical (GWe), till 80 GWe år 2020.

År 2030 ska kapaciteten vara uppe i 200 GWe, och år 2050 i 400 GWe. Som en jämförelse har hela världens samlade kärnkraftverk idag en kapacitet på 370 GWe.

Den snabba expansionen gör att Kina kan komma lida brist på kärnkraftsbränsle, varför ”fast breeder” kan komma till särskild nytta.

I samband med haveriet vid det japanska kärnkraftverket Fukushima i mars i år lades de kinesiska planerna dock tillfälligt på hyllan.

sade kinesiska myndigheter att alla planerade nybyggen tillfälligt skulle stoppas, och att reaktorer som redan var i bruk skulle ses över noga.

Men redan i slutet av mars kom tydliga signaler på att utbyggnaden kommer ske som planerat, vilket också detta nya forskningsgenombrott visar.

En intervjuad expert på kärnkraft, som själv besökt Kinas nya reaktor, säger dock till Wall Street Journal att genombrottet knappast för med sig någon storskalig revolution under den närmsta tiden.

Men samtidigt påpekar han hur den nya tekniken visar att Kina numera besitter världsklassexpertis inom kärnkraft.

WSJ beskriver ”fast breeder” som mer riskabla än vanliga reaktorer, då de måste kylas med brandfarligt sodium i stället för vatten.

Dessutom måste dessa reaktorer använda sig av en annan och mer kraftfull slags uran än andra reaktorer – nämligen samma sort som används till kärnvapen.