Quiz: Kinas historia 1949-2011

Äntligen kommer InBeijings Bulletins nya quiz, innehållandes tio frågor om Kinas historia 1949-2011!

Tidigare quiz rör ”Kinas geografi” och ”Kinas historia 1800-1949”. De har blivit mycket populära och tillhör toppen på denna bulletin vad gäller såväl antal läsare som kommentarer.

Frågorna innehåller så väl större trender som enskilda händelser, och är utformade för att passa såväl nybörjaren som experten.

Gör quizet på ett ärligt vis, rapportera poängen i kommentarsfältet nedan, och utmana sedan en vän genom att skicka länken till denna sida!

Börja genast genom att välja alternativ på fråga ett nedan och tryck på ”next”. Vinnare utses fredag kväll svensk tid.


Quizzet är nu stängt. Se frågor, alternativ och rätta svar enligt nedan:

Fråga 1) Trots ett slitsamt liv fyllt av krig och palatsintriger dog Mao Zedong en naturlig död 1976. Hur gammal blev han?

72 år gammal
77 år gammal
82 år gammal (rätt svar)

Fråga 2) Då Mao Zedong dog var en efterträdare redan utsedd att leda Kina. Vem?

Jiang Qing (江青)
Hua Guofeng (花国锋) (rätt svar)
Deng Xiaoping (邓小平)

Fråga 3) I början av 1979 gick Kina över gränsen till Vietnam med minst 200 000 soldater på en straffexpedition. Det korta kriget blev kostsamt för båda sidor, med en sammanlagd dödssiffra på omkring 50 000. Varför anföll Kina?

På grund av upprepade vietnamesiska plundringståg mot kinesiska byar och mindre städer längst med gränsen. Vietnams regering skyllde på ”rebeller” och gjorde inget för att stoppa dessa.
Man hade en längre tid bråkat verbalt och hotat varandra över Spratley-öarna i sydkinesiska havet.
Vietnam hade ockuperat Kambodja, ett land som Kina såg som sin allierade.

Fråga 4) Europa har vid det här laget gett upp alla koloniala anspråk i Kina. Vilken var den första, och tillika sista, europeiska kolonin i Kina?

Hainan (海南)
Hongkong (香港)
Macao (澳门) (rätt svar)

Fråga 5) Relationen till Taiwan har alltid präglats av ömsesidig misstänksamhet. Ett stort steg togs dock nyligen genom att reguljära passagerarflyg började gå mellan Taiwan och flera kinesiska städer. Vilket år var starten för dessa flyg?

2006
2008 (rätt svar)
2010

Fråga 6) Ingen vet hur många som verkligen miste livet under massakern på den Himmelska fridens torg 1989. Vad är de kinesiska myndigheternas officiella dödssiffra?

Inga döda
100 döda
241 döda (rätt svar)

Fråga 7) Kinas statsöverhuvud Liu Shaoqi (刘少奇) miste livet då han misshandlades och nekades medicinsk vård under Kulturevolutionen 1969. Vem tog efter hans död genast hans plats som nummer två i partihierarkin bakom Mao Zedong?

Premiärminister Zhou Enlai (周恩来)
General Lin Biao (林彪) (rätt svar)
Maos fru Jiang Qing (江青)

Fråga 8) Kinas ekonomiska under bygger främst på ökad handel med omvärlden. Vilken kontinent är det egentligen som i dag är Kinas största handelspartner, räknat till värde av all samlad import och export?

Nordamerika
Europa (rätt svar)
Afrika

Fråga 9) Mao Zedong var tidigt besatt av tanken att göra Kina till en kärnvapennation. Efter år av förberedelser genomförde landet sitt första kärnvapentest fyra år efter Frankrike och tio år före Indien. När var detta?

1958
1961
1964 (rätt svar)

Fråga 10) Kina har i dag en medellivslängd på 73 år, Just lägre än Serbien men något högre än Lettland. Men vad var Kinas medellivslängd då kommunistpartiet tog makten 1949?

Cirka 35 år (rätt)
Cirka 40 år
Cirka 45 år